Żegnamy dzisiaj Władysława Sukiennika, zasłużonego członka Towarzystwa Miłośników Tuchowa 🖤 Requiescat in pace.

Dnia 13 czerwca 2020 r. przeżywszy lat 73 zmarł Władysław Sukiennik.

Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Władysława Sukiennika, zaangażowanego działacza społecznego i kulturalnego, artysty, wieloletniego prezesa Koła Pszczelarzy w Tuchowie.

Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władysław Sukiennik – pochodził z Burzyna, mieszkał w Tuchowie. Radny Rady Miejskiej w Tuchowie w latach 1994-1998. Wiceprezes, a następnie (w latach 1990-2005) prezes Koła Pszczelarzy w Tuchowie, do końca aktywny jego działacz. Pomysłodawca, główny organizator i projektant ufundowanego w 1989 r. sztandaru Koła Pszczelarzy.

Współzałożyciel Tuchowskiej Grupy Twórców Amatorów i jej wieloletni działacz. Współorganizator uroczystości 50, 60 i 70-lecia Koła Pszczelarzy w Tuchowie. Wspierający wydarzenia kulturalne, ich wierny uczestnik i promotor. Współinicjator oraz wykonawca pomnika „Pamięci pszczelarzy” na starym cmentarzu w Tuchowie. Współinicjator oraz współwykonawca ze śp. Kazimierzem Karwatem rzeźb króla Kazimierza Wielkiego nadającego opatowi tynieckiemu Bogusławowi akt lokacji miasta, które znajdują się na Skwerze Benedyktyńskim w Tuchowie. Odznaczony wieloma medalami i honorowymi adresami okolicznościowymi Polskiego Związku Pszczelarskiego. Był też członkiem rady duszpasterskiej, zaangażowanym w działalność Akcji Katolickiej. Za zasługi dla Parafii św. Jakuba Apostoła Starszego w Tuchowie, w 2013 bp Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej wręczył Władysławowi Sukiennikowi brązowy medal diecezjalny Dei Regno Servire (łac. służyć królestwu Bożemu).

Animator kultury, członek Towarzystwa Miłośników Tuchowa od chwili jego powstania. Współinicjator i współorganizator utworzenia muzeum etnograficznego w Tuchowie. Organizator skansenu uli pszczelich, współinicjator wydawnictw „Koło Pszczelarzy w Tuchowie” – publikacji, która ukazała się na jubileusz 60-lecia Koła, oraz „Kamieni Milowych” cz. I i II.

Rzeźbiarz, swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych w Tuchowie, w Małopolsce i za granicą. Konserwator sztuki sakralnej w tym ołtarzy w wielu kościołach diecezji tarnowskiej. Również w tuchowskich kościołach.

Członek Chóru Męskiego w Tuchowie oraz Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego. Uczestniczył w niemal wszystkich dziedzinach życia kulturalno – społecznego naszej gminy, oddany miastu i gminie, a także tuchowskiej społeczności. Za swoje zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną oraz twórczy wkład w rozwój tuchowskiego pszczelarstwa został w 2007 r. uhonorowany statuetką Melaniusza.

Magdalena Marszałek i Wiktor Chrzanowski