Towarzystwo Miłośników Tuchowa uzyskało zgodę Burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na renowację „starego” cmentarza w Tuchowie.
Akcja ta jest kontynuacją zbiórek z lat poprzednich. W tym roku będzie jednak bardziej rozciągnięta w czasie, ponieważ zgoda Burmistrza wydana jest do 30 listopada 2012 r.
Wkrótce Zarząd opracuje harmonogram zbiórek, który zostanie podany do wiadomości.

Za Zarząd
Przewodniczący TMT
Tomasz Wantuch

Skomentuj