Jak co roku odbędzie się w Tuchowie impreza „Wehikuł czasu”. W pierwszy dzień tj. w sobotę 27 czerwca Towarzystwo Miłośników Tuchowa aktywnie włącza się w tą dwudniową imprezę „Wehikuł Czasu”. Podczas sobotniego przejazdu od godz. 15.00 do 19.00 pojazdów z epoki szlakiem cmentarzy z I wojny światowej – frontu wschodniego przewodnikiem konwoju będzie pan Józef Kozioł, znawca regionu i wydarzeń, które miały miejsce na tym terenie 100 lat temu. Uczestnicy przejazdu usłyszą jego gawędę o przebiegu Bitwy pod Łowczówkiem oraz udzieli odpowiedzi na pytania związane z działaniami frontowymi, które toczyły się na naszym terenie. Zaś o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie integracyjne pasjonatów motoryzacji. Podczas imprezy „Wehikuł czasu” – przewodniczący TMT wręczy wyróżnienia dla aktywnych, młodych osób, które od samego początku pomagały w organizacji tej imprezy oraz przyzna w imieniu Zarządu TMT nagrody za najciekawsze pojazdy na tegorocznym zlocie.
W czasie obu dni trwania „Wehikułu Czasu” – TMT wystawi skarbonę, aby zbierać datki na odnowę starego cmentarza w Tuchowie. Dobrym przykładem jest zakończona sukcesem ubiegłoroczna zbiórka pieniędzy, zorganizowana przez Stanisława Jaworskiego, dzięki której odnowiony został nagrobek st. sierż. Maksymiliana Matwijówa – mechanika samolotowego i żołnierza RAF-u, który podczas drugiej wojny światowej walczył w Wielkiej Brytanii.
Aktualnie TMT podejmuje działania, aby zostały przeprowadzone kompleksowe prace renowacyjne starego cmentarza, który istnieje od połowy XV wieku, a obecnie jest bardzo zaniedbany. Na cmentarzu tym spoczywają między innymi przedstawiciele tuchowskiej szlachty, powstańcy, osoby duchowne, członkowie rodziny Rozwadowskich – właścicieli Tuchowa oraz w kwaterze wojskowej – żołnierze rosyjscy i austriaccy, którzy zginęli w walkach I wojny światowej na terenie naszego miasta.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch