Już w najbliższy wtorek tj. 24 marca br. o godz. 15:30 odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie, Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na które serdecznie zaprasza Zarząd Towarzystwa. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji wnioskowej.
4. Wprowadzenie do dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Programu Towarzystwa na lata 2015 – 2018,
b) absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
10. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
11. Wybór komisji skrutacyjnej.
12. Wybory.
13. Przerwa.
14. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.
15. Pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godz.15.30, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 16.00 bez względu na liczbę członków uprawnionych.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej, którą będzie można uregulować podczas Walnego Zgromadzenia członków TMT w dniu 24 marca 2015 r. lub wpłacić na konto.