Właśnie ukazał się w sprzedaży nowy numer – 18/2013 Rocznika Tarnowskiego, który został wydany przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Wydawnictwo, poświęcone jest różnym tematom historycznym związanym z ziemią tarnowską. Jest to też najstarszy i ukazujący się od 1990 roku periodyk, którego treść stanowią opracowania naukowe oraz popularno-naukowe dotyczące historii i kultury Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. Obecny numer jest chyba najbardziej obszerny i liczy ponad 300 stron. Podzielony został na VII rozdziałów, w tym między innymi na: Historię, Edukację, Biografie oraz Wspomnienia. Teksty do tego numeru opracowało 30 autorów, między innymi: Maria Żychowska, Antoni Sypek, Kazimierz Bańburski i po raz pierwszy Tomasz Wantuch, a także wielu innych znakomitych autorów, których nie sposób tu wszystkich wymienić. Redakcję nad Rocznikiem Tarnowskim 2013/18 – objęli Adam Bartosz i Janusz Kozioł. Jest to niezwykle ciekawe wydawnictwo lokalne, znakomicie opracowane i wydane, które zyskuje coraz większe grono Czytelników, nie tylko na ziemi tarnowskiej, ale też daleko poza obszarem Małopolski. W najnowszym „Roczniku” znajdziemy wątki powiązane również z ziemią tuchowską, które dotyczą miedzy innymi majora Leona Ulatowskiego, związanego rodzinnie także z naszym miastem; oprócz tego znajdziemy też kilka szczegółów dotyczących tuchowskiego „Sokoła” i wiele innych ciekawych opracowań. Bez wątpienia jest to publikacja godna polecenia dla wszystkich Czytelników zainteresowanych przeszłością naszego regionu.

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Tuchowa