Właśnie ruszyły tzw. prace „odkrywkowe” na starym cmentarzu w Tuchowie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Tuchowa. To już drugie ważne wydarzenie na tym cmentarzu, które ma miejsce w ostatnim czasie. Przypomnijmy, iż 2 października została ustawiona na cmentarzu figura Matki Bożej, która przez ostatnie pół roku była poddana gruntownej renowacji w pracowni Lubosza Karwata. Tym razem TMT uzyskało zgodę na prace ziemne, które maja na celu odsłonięcie nagrobków, dawno przykrytych ziemią oraz próbę odtworzenia starych alejek tego cmentarza jeśli takie kiedyś były. Prace ziemne polegają na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi około 30 do 40 centymetrów. Powinno to pomóc w odsłonięciu pierwotnego poziomu starego cmentarza. Oczywiście nie szukamy tu skarbów czy złotego pociągu, a tym bardziej nie zamierzamy naruszać wiecznego spokoju osób tu pochowanych. Po cichu mamy jednak nadzieję, że uda nam się odsłonić przynajmniej część fundamentów kościółka św. Marii Magdaleny pochodzącego z 1496 roku, co bez wątpienia byłoby małą sensacją. Pierwsze zdjęcie warstwy ziemi już dało efekty, gdyż udało się odsłonić obramowanie starego grobu pochodzącego z 1929 roku. Oczywiście prace na cmentarzu prowadzone są za zgodą konserwatora ochrony zabytków oraz pod nadzorem znanego tarnowskiego archeologa Eligiusza Dworaczyńskiego, który zgodził się nam w tym pomóc; konieczna tez będzie obecność dendrologa. Przypominam, że pan Eligiusz Dworaczyński kieruje wieloma pracami między innymi w Tarnowie oraz przy tuchowskim ratuszu, zaś swoje doświadczenie zawodowe zdobywał też w Kairze w Egipcie, gdzie współpracował ze znanym także w Tuchowie – profesorem Karolem Myśliwcem – wybitnym polskim egiptologiem.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch