Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Towarzystwo Miłośników Tuchowa rozpoczęło zbiórkę publiczną na odnowę grobu st. sierż. Maksymiliana Matwijowa. Na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza miasta – (Decyzja SO.5311.2.2014.RM) w niedzielę 29 czerwca na tuchowskim rynku, ruszyło zbieranie datków do skarbony podczas ogólnopolskiej imprezy „Wehikuł Czasu” Tuchów 2014. Nasze stanowisko znajdowało się tuż przy ratuszu, gdzie można było zapoznać się z biogramem bohaterskiego sierż. Matwijowa. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był pan Mirosław Wojtanowicz, któremu przy tej okazji w imieniu własnym oraz Towarzystwa Miłośników Tuchowa składam serdeczne podziękowania, podobnie jak wszystkim organizatorom zlotu biorącym aktywnie udział w tej imprezie i pomagającym w naszej zbiórce, a szczególnie panom zapowiadającym przez mikrofon na jaki szczytny cel zbiera nasze Towarzystwo. Dziękuję bardzo również wszystkim ofiarodawcom przedmiotów na aukcję, z której dochód był przeznaczony na zasilenie naszej zbiórki oraz panom Stanisławczykowi i Jaworskiemu, którzy wspólnie z piszącym te słowa dyżurowali przez prawie całą niedzielę przy skarbonie. Podsumowując pierwszy dzień zbiórki, po komisyjnym otwarciu i przeliczeniu zawartości skarbony, udało się zebrać kwotę: 1.051 zł 30 gr oraz 3,90 euro. Nie jest to duża kwota, ale był to dopiero pierwszy dzień naszej akcji, którą zamierzamy kontynuować. Dodać należy, iż niektóre osoby zadeklarowały jeszcze chęć wpłaty środków finansowych na naszą zbiórkę, a więc ostateczna kwota na pewno wzrośnie.
Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch