Zapraszamy członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 25.06.2020 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Tuchowie ( sala kinowa). Porządek obrad : 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 2. Zapoznanie się z projektem sprawozdania za rok 2019. 3. Przyjęcie sprawozdania. 4. Sprawy bieżące. Uwagi : dyskusja po każdym punkcie obrad.