W dniu 11 maja odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia mostu, któremu nadano imię Mariana Stylińskiego. Przy licznym udziale zaproszonych gości, mieszkańców, duchowieństwa oraz władz miasta Tuchowa, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z biogramem patrona mostu. Tablice odsłonili: pani Aleksandra Pilch-Bojarska, burmistrz miasta, przewodniczący rady miejskiej oraz przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Następnie głos zabrał Tomasz Wantuch przybliżając sylwetkę patrona, potem burmistrz Adam Drogoś oraz przewodniczący rady miejskiej Ryszard Wrona. Na koniec głos zabrała córka Mariana Stylińskiego – pani Aleksandra Pilch-Bojarska dziękując ze wzruszeniem wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych wspaniałych uroczystości. Po długich staraniach udało się inicjatywę Towarzystwa Miłośników Tuchowa zrealizowana i doprowadzić do końca, a uchwałą rady miejskiej została przypieczętowana. To niezwykłe wydarzenie stało się upamiętnieniem Mariana Stylińskiego zasłużonego dla Tuchowa burmistrza, który pełnił swą funkcję w latach 1934 do 1939. To właśnie on był inicjatorem budowy nowego, żelaznego mostu, który uroczyście otwarto z jego udziałem 82 lata temu – 20 maja 1935 roku. Również jego staraniem wybudowano nowy gmach szkoły powszechnej w Tuchowie w 1936 roku. Most imienia Mariana Stylińskiego, to kolejne miejsce na historycznej mapie naszego miasta, które powstało z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Po niezwykłych uroczystościach na moście, wszyscy zebrani przeszli pod pomnik tuchowskich harcerzy przy Skwerze Rodziny Ulatowskich, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tego pomnika.
Zarząd TMT