„Maluj – poznawaj Tuchów – ucz się języka polskiego” – taki tytuł ma malowanka dla dzieci, która powstała dzięki udanej współpracy Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Młodzieżowego Klubu TMT oraz Młodzieżowej Rady Gminy.
26 lutego 2015 roku w tuchowskim Domu Kultury odbyła się jej prezentacja z udziałem osób, które ją tworzyły, oraz licznie przybyłych dzieci. Było wspólne kolorowanie obrazków, odnajdywanie i nazywanie w języku angielskim poszczególnych jej elementów. Jednak największą przyjemność sprawiło dzieciom rysowanie mapy Tuchowa. Z zadziwiającą orientacją potrafiły one wskazywać, gdzie się znajdują najważniejsze obiekty w Tuchowie. Tutaj okazało się, że oprócz rynku i podstawowych, wszystkim znanych budynków, najważniejsze są: domek babci Kazi, sklep dziadka, dom babci Ewy, a nawet…chiński market!
Malowanka ma na celu, poprzez kolorowanie, zaznajomienie się z niektórymi wydarzeniami odbywającymi się w naszym mieście. Pod rysunkami znajdują się podpisy w języku polskim i angielskim. Jest też transkrypcja fonetyczna języka polskiego, dzięki której każdy, kto zna język angielski, bez problemu odczyta polskie słowa.
Ta sympatyczna publikacja, oznaczona numerem 1, trafi do przedszkoli w zaprzyjaźnionych z Tuchowem bliźniaczych, europejskich miastach, oraz do indyjskiej wioski trędowatych w Puri. Mamy nadzieję, że spodoba się też tuchowskim dzieciom.