Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zorganizował coroczną prelekcję z cyklu „Wieczór z gawędą o Tuchowie”. Spotkanie odbyło się w Muzeum Miejskim w Tuchowie w miniony piątek, a naszym gościem specjalnym i prelegentem był dr Łukasz Kossacki-Lytwyn – tarnowski historyk, który wygłosił odczyt pt. „Związki mieszczan tuchowskich ze staropolskim Tarnowem”.

Na zaproszenie TMT przybyło kilkanaście osób, które z uwagą wysłuchały ciekawego wykładu. W szczególności był on poświęcony związkom mieszczan tuchowskich (w okresie staropolskim) z Tarnowem oraz z innymi miastami naszego regionu – Ciężkowicami i Wojniczem. Dr Kossacki-Lytwyn spróbował odpowiedzieć na pytanie o rolę mieszczan tuchowskich w regionie, a także ich udziału w handlu (np. kontakty z Gdańskiem), jak też na nurtujące historyków pytanie, czy w mieście takim jak Tuchów był patrycjat. W czasie wykładu pokazano przykłady z ksiąg miejskich.

Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Fotorelacja: Krzysztof Jasiński