Dni pamięci w Krakowie

20 września 2016 | Towarzystwo

W dniach od 9 do 10 września br. odbyły się zorganizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 10. Dni Pamięci Ofiar Gestapo pod patronatem Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha i Instytutu Pamięci Narodowej. Tegoroczne obchody były szczególnie ważne dla naszego miasta ze względu na to, iż jednym z dwóch patronów był tuchowianin Antoni Ulatowski – zaproponowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zaś drugi patron Tadeusz Surzycki został wybrany w plebiscycie internetowym.

Obchody rozpoczęły się w piątek o godz. 9 rano mszą świętą w kościele św. Szczepana w Krakowie w intencji ofiar Gestapo; potem był uroczysty apel ku czci ofiar z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, a dla młodzieży start gry miejskiej „Krajewski”. Odbyło się też złożenie kwiatów i zniczy przy pamiątkowej tablicy, w którym brała udział rodzina Antoniego Ulatowskiego – pani Lidia Śliwa i jej kuzynka Dorota Witkowska z mężem.

Kolejnym i głównym punktem programu była konferencja naukowa „Obóz narodowy w czasie II wojny światowej – między prawdą a mitem”. W konferencji naukowej wzięli udział znawcy tej tematyki – prof. dr hab. Bogumił Grott z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Tomasz Biedroń z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy na tle wydarzeń historycznych i dokumentów oraz relacji świadków, zaprezentowali uczestnikom prawdziwy obraz wydarzeń historycznych. Następną prelegentką była pani Lidia Śliwa, która przybliżyła uczestnikom konferencji „Wojenną historię rodziny Ulatowskich”. W niezwykle ciekawy sposób przedstawiła dramatyczną historię swojej rodziny z okresu okupacji niemieckiej w naszym mieście, a szczególnie przybliżając sylwetkę swego wuja – bohaterskiego tuchowianina, komendanta placówki NOW – Antoniego Ulatowskiego ps. „Wacław”. Opowieść pani Śliwowej została doceniona przez uczestników i nagrodzona burzą oklasków. Kolejnym prelegentem na konferencji był dr Rafał Sierchuła z poznańskiego IPN. Na uroczystości i konferencję naukową do Krakowa został także zaproszony Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa – Tomasz Wantuch, który również brał w niej udział reprezentując nasze stowarzyszenie. Warto podkreślić, iż w czasie obiadu dla zaproszonych gości, doszło do bardzo ciekawego spotkania obydwu rodzin patronów Dni Pamięci – pani Lidii Śliwy wraz z córką i zięciem oraz pana prof. Marcina Surzyckiego z krakowskiej ASP, który także był ze swą córką i jest wnukiem drugiego patrona – Tadeusza Surzyckiego. Uroczystości 10. Dni Pamięci Ofiar Gestapo odbywały się w historycznym budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie, gdzie podczas okupacji niemieckiej mieściła się katownia Gestapo. Na zakończenie wspólnie z rodziną pani Śliwowej odwiedziliśmy cele w piwnicach budynku, gdzie więziono bohaterów podziemia w czasie okupacji, a na ścianach do dziś zachowały się historyczne napisy wykonane przez więźniów. Uroczystości i konferencja zostały profesjonalnie przygotowane, przez pracowników muzeum, a wszystko odbywało się pod patronatem medialnym TVP Kraków, co zaowocowało krótką relacją w głównym wydaniu Kroniki, krakowskiej telewizji. Wszystkim uczestnikom i organizatorom konferencji gratulujemy oraz dziękujemy za zaproszenie.

Zarząd TMT