Deklaracja na stronie TMT

18 października 2013 | Towarzystwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych sympatyków, Zarząd TMT umieścił na swojej stronie w zakładce Dokumenty – DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ o przystąpieniu do Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Wcześniej przed wypełnieniem Deklaracji, należy zapoznać się ze Statutem TMT, który także jest dostępny w zakładce – Dokumenty. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć do Zarządu, lub też wysłać na adres: TMT ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, który podany jest również w zakładce – Kontakt. Zgodnie ze Statutem, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na przystąpienie do Towarzystwa, która może być wyrażona na odwrocie Deklaracji lub w osobnym piśmie, dla sekcji młodzieżowej członkostwo jest całkowicie bezpłatne. Przystąpienie do TMT wiąże się z aktywnym członkostwem w naszym Stowarzyszeniu oraz opłacaniem składki członkowskiej, która od 2014 roku, została podniesiona decyzją Zarządu, do kwoty 5 zł miesięcznie. Najbliższe zebranie Zarządu TMT jest wyznaczone tradycyjnie na pierwszy wtorek miesiąca tj. dnia 5 listopada br. na godzinę 16:00 w Domu Kultury w Tuchowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!
Jednocześnie zawiadamiamy, iż od godz. 15:30 do godz. 17:00 tego samego dnia, tj. 5 listopada br. będzie można opłacić składki członkowskie w Domu Kultury u naszego skarbnika Janusza Kowalskiego. Wszyscy, którzy opłacą składki członkowskie do końca tego roku, będą mogli to zrobić w obowiązującej jeszcze kwocie 2 zł miesięcznie.

Za Zarząd TMT
Tomasz Wantuch