Z dniem 31 stycznia upłynął termin nadsyłania prac na ogłoszony przez Stowarzyszenie Promocji Kultury Liberum Arbitrium konkurs na bajkę „O Statuetkę Sowy Tuchówki 2015”.
Zgłoszono 250 prac 224 autorów. Konkurs obejmuje dwie kategorie, czyli tematykę dowolną, która została wybrana przez większość autorów, oraz tematykę miejscem i akcją związaną z Tuchowem. Do tej kategorii zostało zgłoszonych 65 bajek. O rosnącym prestiżu konkursu, który odbywa się co dwa lata, a którego VI edycja przypadła w bieżącym roku niech świadczy fakt, że nadesłano prace z całej Polski, wielu krajów Europy, a nawet z USA.
Dla większości autorów pisanie bajek lub innych form literackich zazwyczaj jest pozazawodową pasją, która oprócz satysfakcji przynosi im sukcesy i liczne nagrody w różnych konkursach związanych z posługiwaniem się piękną polszczyzną.
VI edycja konkursu była skierowana do osób dorosłych, zatem autorzy tekstów reprezentują niemal wszystkie sfery życia zawodowego. Bajki nadesłali przedstawiciele wolnych zawodów, jak muzycy, kompozytorzy, architekci, prawnicy, lekarze, dziennikarze, scenarzyści, artyści malarze. Wśród autorów znajdziemy m.in. filologów, pedagogów, psychologów, filozofów, matematyków, informatyków, biofizyka, psychotronika, oligofrenopedagoga. Są osoby ze średnim wykształceniem, studenci i absolwenci różnych uczelni oraz doktoranci i doktorzy kilku dziedzin naukowych. Są ludzie młodzi, czynni zawodowo, ale też emeryci. Najstarszy uczestnik konkursu ma 78 lat.
Obecnie rozpoczęła się odpowiedzialna praca niezależnych jurorów. Każdy z nich, po przeczytaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu bajek wyda suwerenną opinię bazującą na posiadanych kompetencjach i własnej wiedzy.
Ogłoszenie wyników nastąpi 1 maja 2015 roku.
Nagrodzone i wyróżnione bajki stanowić będą wydaną w formie książkowej antologię bajek, która wzbogaci zasoby polskiej literatury. Najlepsze bajki związane z Tuchowem zostaną wydane w osobnej książce i z pewnością posłużą dzieciom, rodzicom i wszystkim tym, którym nie jest obojętne nasze miasto.
Tegoroczny konkurs Liberum Arbitrium jest organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Tuchowa oraz przy współpracy Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Biblioteki Publicznej, Przedszkola Publicznego i Domu Kultury w Tuchowie.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z książkowymi publikacjami, które zawierają nagrodzone w poprzednich edycjach tego konkursu prace prozatorskie lub wiersze. Jeśli ktoś poszukuje oryginalnego prezentu wiążącego się z Tuchowem, to warto pomyśleć właśnie o tych unikatowych pozycjach. Wspomniane książki i tomiki poezji wydane pod auspicjami SPK Liberum Arbitrium, za naprawdę niewielkie pieniądze można nabyć w tuchowskim Domu Kultury.

Opracowała Elżbieta Moździerz