Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa serdecznie zaprasza Wszystkich Członków Stowarzyszenia na coroczne zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność naszego Towarzystwa w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zebranie odbędzie się w czwartek 2 czerwca 2016 roku w Domu Kultury w Tuchowie o godzinie 17:00 w Muzeum Miejskim (sala im. Tadeusza Radwana).

Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Podsumowanie działalności TMT w minionym roku
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu TMT
4. Wystąpienie Redaktora Naczelnego Tuchowskich Wieści
5. Informacja Prezesa MKTMT o rozwiązaniu się Młodzieżowego Klubu TMT
6. Wpłaty składek członkowskich u skarbnika TMT w wysokości – 5 zł miesięcznie
7. Zapytania i wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch