Zbiórka publiczna

20 czerwca 2014 | Towarzystwo

Towarzystwo Miłośników Tuchowa i organizatorzy imprezy „Wehikuł czasu” uruchamiają zbiórkę publiczną na odnowę grobu starszego sierżanta Maksymiliana Matwijowa – uczestnika I wojny światowej, walk o niepodległość w latach 1918 – 1921, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i odsieczy Lwowa. Maksymilian Matwijów był szefem 2 Pułku Lotniczego w Krakowie do września 1939 roku, a potem także szefem mechaników w 316 Polskim Dywizjonie Myśliwskim w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej, do końca swoich dni mieszkał w Tuchowie. Prosimy o ofiarność i wrzucanie datków do skarbony ustawionej na tuchowskim rynku podczas imprezy „Wehikuł czasu” w dniach 28 – 29 czerwca br. – fotografie i szczegółowe informacje o sierż. Matwijowie w zamieszczonym biogramie.

Za Zarząd TMT
Tomasz Wantuch

Starszy sierżant Maksymilian Matwijów urodził się 20.10.1898 r. w Grybowie. W 1916 r. rozpoczął służbę wojskową w 113 Batalionie Szturmowym armii austriackiej na froncie włoskim. Od 1917 r. należał do Tajnej Organizacji Polskiej w wojsku austriackim. Brał czynny udział w rozbrajaniu zaborców. Jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej w stopniu sierżanta wszedł w skład 1 batalionu 15 Pułku Piechoty „Bochnia”. Z tym batalionem brał udział w odsieczy Lwowa w 1918 r. i w wojnie 1920 – 21 r. jako szef broni specjalnej. W 1922 r. przeniósł się do Szkoły Mechaników Lotniczych. Po jej ukończeniu otrzymał przydział służbowy do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Był szefem mechaników 24 Eskadry tego pułku do września 1939 r. Przez Rumunię i Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii. Jako starszy sierżant (Flight Sergeant) był szefem mechaników w 316 Polskim Dywizjonie Myśliwskim „Warszawskim”. Tu zastał go koniec wojny. Do Polski, do Tuchowa wrócił w 1947 r.
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych dwukrotnie
Medalem za udział w wojnie 1918 – 21 r.
Wojskowym Brązowym Krzyżem Zasługi
Wojskowym Srebrnym Krzyżem Zasługi
Zmarł 05.12.1980 r. Pochowany jest na cmentarzu w Tuchowie.