Zarząd

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa:

Justyna Jaworska Lipka – prezes
Adam Krawczyk – wiceprezes
Urszula Ginter– sekretarz
Beata Gut Lisak – skarbnik
Waldemar Dusza – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
Małgorzata Kozioł – przewodnicząca
Barbara Potok – członek
Józef Wzorek – członek