Zaproszenie

15 kwietnia 2014 | Towarzystwo

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa serdecznie zaprasza wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia na coroczne zebranie podsumowujące działalność Towarzystwa w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zebranie odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 roku w Domu Kultury w Tuchowie o godzinie 17:00 – (na piętrze w Szkole Muzycznej). Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Podsumowanie działalności TMT w minionym roku
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu TMT
4. Wystąpienie Redaktora Naczelnego Tuchowskich Wieści
5. Informacja Prezesa Młodzieżowego Klubu TMT
6. Współpraca Młodzieżowej Rady Gminy z TMT – wystąpienie Przewodniczącego MRGT
7. Wpłaty składek członkowskich u skarbnika TMT w nowej wysokości – 5 zł miesięcznie
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch