Wyróżnienia TMT

12 lipca 2018 | Towarzystwo

Towarzystwo Miłośników Tuchowa bacznie obserwuje poczynania tych spośród mieszkańców naszej małej ojczyzny, którzy rozsławiają ją w Polsce i — co się ostatnio coraz częściej zdarza — na forum międzynarodowym; tych, których nie zadowala przeciętność, którzy w różnych dziedzinach „przekraczają siebie”, osiągając znakomite wyniki, poprzedzone wysiłkiem intelektualnym czy fizycznym — solidną nauką lub żmudnym i długotrwałym ćwiczeniem. Dlatego w roku 2018 Towarzystwo Miłośników Tuchowa postanowiło wyróżnić następujące osoby:
1. Angelikę Słowik ze Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie za zajęcie

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym – Trzciana 2018 r.
I miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym – Augustów 2018
I nagroda w XIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz w Jaśle
I miejsce w 8. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie.

2. Borysa Komisarza ze Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie za zajęcie
I miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym – Trzciana 2018 r.
I miejsca w IX INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2018 Belgrade – Serbia

3. Patrycję Patyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach
laureatkę etapu wojewódzkiego i wyróżnienie w etapie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
Organizowanego przez KRUS pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa, Wojewody Małopolskiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie, a na etapie ogólnopolskim patronat Kancelarii Sejmu RP
4. Nataszę Potok z Publicznej Szkoły Podstawowa im., ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach za zajęcie
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Judo – WOLBROM
I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwa Małopolski – Tuchów
5. Ninę Potok z Publicznej Szkoły Podstawowa im., ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach za zajęcie
I miejsca w Międzynarodowym Turnieju Judo – Zakopane
I miejsca w International Judo League – Jasło
6. Lenę Mróz ze Szkoły Podstawowej w Łowczowie uczennicę kl. V, za zajęcie
I miejsca w Mistrzostwach Polski w Szachach Dziewcząt do 12 lat organizowanych przez Polski Związek Szachowy
7. Karolinę Sajdak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie
finalistkę Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.
Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym uczniom !

Zarząd TMT