W dniu 24 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na którym wybrano nowy, ośmioosobowy Zarząd naszego stowarzyszenia.
Już na pierwszym jego posiedzeniu wyłonił się skład nowego Zarządu TMT, który przedstawia się następująco:
1. Tomasz Wantuch – Przewodniczący Zarządu
2. Elżbieta Moździerz – Wiceprzewodnicząca Zarządu
3. Małgorzata Kozioł – Sekretarz
4. Miłosława Strzelczyk – Skarbnik
5. Stanisława Burza – Członek Zarządu
6. Zofia Igielska – Członek Zarządu
7. Zdzisław Karwat – Członek Zarządu
8. Mirosław Wojtanowicz – Członek Zarządu

Nowy Zarząd TMT zaprasza do współpracy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch