Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa  informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało nam środki finansowe w kwocie 30 tys. zł . Dzięki dofinansowaniu 20% przez Gminę Tuchów Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie może rozpocząć realizację projektu nauki oraz doskonalenia jazdy na nartach.

Środki pozyskano w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych.Należy podkreślić, że środki uzyskano dzięki zaangażowaniu i ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Tuchowie. Z pewnością realizacja projektu przyczyni się do aktywnego i zdrowego spędzania czasu przez dzieci naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu dokumentów, wypełnieniu wniosku oraz dopilnowały terminów.

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa