Walne zebranie TMT

19 czerwca 2018 | Towarzystwo

W dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Domu Kultury w sali nr 20 (I piętro), odbędzie się sprawozdawcze, Walne Zgromadzenie roczne Członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dyskusja.
4. Podjęcie uchwał.
5. Zamknięcie obrad rocznego Walnego Zgromadzenia.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godz.17:00, Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17:30 bez względu na liczbę uprawnionych członków. Prosimy także wszystkich Członków TMT o uregulowanie składek członkowskich.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch