Walne zebranie TMT

4 października 2017 | Towarzystwo

Dnia 9 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się w Domu Kultury (w Muzeum Miejskim) walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja nad projektem nowego statutu TMT.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dyskusja.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nowego statutu TMT 2017
b) absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu TMT.
7. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybory.
10. Przerwa.
11. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.
12. Pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godz.17:00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17:30 bez względu na liczbę uprawnionych członków.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch