Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Dom Kultury w Tuchowie ogłaszają VIII Konkurs Literacki o statuetkę Sowy Tuchówki 2019 pt. „List do Melaniusza”.

Celem konkursu jest zgromadzenie wiadomości jakimi współczesny człowiek chce się podzielić z drugim człowiekiem w tradycyjnej sztuce pisania listów, stworzenie możliwości doceniania i popularyzowania kreatywnej sztuki epistolografii oraz pozyskanie tekstów mogących posłużyć promocji miasta.

Konkurs przeznaczony jest dla autorów dorosłych. Posiada zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

Termin nadsyłania prac: 15 stycznia 2019 r.

Szczegóły na temat konkursu zawarte są w regulaminie.

Bliższe informacje można również uzyskać osobiście w Domu Kultury w Tuchowie, pod nr tel. 14 65 25 436 lub e-mailowo: tuchowliteracki@interia.pl

Zapraszamy do udziału!

Konkurs honorowym patronatem objął Burmistrz Tuchowa.

Do pobrania:
Regulamin konkursu literackiego 2019
Oświadczenie dot. przekazanie praw autorskich – DOC
Oświadczenie dot. przekazanie praw autorskich – PDF
Oświadczenie RODO – DOC
Oświadczenie RODO – PDF
Klauzula informacyjna DK