19 października odbył się V Rajd im. Tadeusza Wantucha szlakiem „Wokół Tuchowa”. Piękna i słoneczna pogoda dopisała uczestnikom tegorocznego rajdu. Miejscem ześrodkowania był w tym roku Dom Kultury w Burzynie. Wcześniej młodzież zebrała się na Elsowie, gdzie wysłuchali opowieści o historii Stowarzyszenia Elsów i jego działalności propagującej patriotyczne wychowanie, oraz przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi. Gościem specjalnym była pani doktor Krystyna Płońska, uczestniczka tajnego nauczania w Elsowie podczas okupacji niemieckiej, która podzieliła się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu. W czasie rajdu młodzież uczestniczyła także w różnych konkursach, za które przyznano atrakcyjne nagrody. W rajdzie wzięło udział blisko 90 osób.
Organizatorami V Rajdu szlakiem „Wokół Tuchowa” był Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa przy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy i Młodzieżowym Klubem TMT, oraz sołtysem Burzyna panem Wacławem Ropskim. Komandorem V Rajdu był pan Józef Kozioł, a patronat nad tegorocznym rajdem objął burmistrz miasta Tuchowa.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucją za pomoc w organizacji tegorocznego rajdu.
Za Zarząd TMT
Tomasz Wantuch

Skomentuj