Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zawiadamia, iż V Rajd im. Tadeusza Wantucha szlakiem „Wokół Tuchowa” obędzie się w piątek 19 października br. Spotkanie grup rajdowych odbędzie się przy Elsowie w Burzynie, a zakończenie przy Domu Kultury w Burzynie w godz. 13:00 – 15:00. W programie rajdu akcentujemy historię szlaku i jego walory, informujemy o jego twórcy, chcemy także zapoznać z historią elsów i ich działalnością w czasie II wojny światowej, szukamy śladów obrońców polskości, oraz propagujemy działalność antynarkotykową i przeciwalkoholową, którą w programie mieli także działacze elsów. Zgłaszanie grup oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10. Koszt uczestnictwa od osoby wynosi 5 zł. Jak co roku patronat nad Rajdem objął Burmistrz miasta Tuchowa pan Mariusz Ryś.

Za Zarząd

Prezes TMT
Tomasz Wantuch