To już 25 lat TMT!

24 stycznia 2017 | Towarzystwo

Dwadzieścia pięć inicjatyw na 25-lecie Towarzystwa Miłośników Tuchowa. W 2017 roku nasze stowarzyszenie obchodzić będzie jubileusz ćwierćwiecza swojego istnienia.

Zarząd zaplanował obchody 25-lecia pod koniec czerwca br. Przewodniczący Zarządu wystąpił z wnioskiem do starosty tarnowskiego Romana Łucarza o honorowy patronat nad naszym jubileuszem. Starosta tarnowski odniósł się do tego pozytywnie i nasz wniosek uzyskał jego akceptację. Poniżej przedstawiamy aktywność TMT z okresu działalność Zarządu bieżącej kadencji, przybliżając 25 inicjatyw, które opublikowano także w 149 numerze „Tuchowskich Wieści” i odczytano podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tuchowie.

1. Wydawanie „Tuchowskie Wieści” – od początku istnienia bez reklam jako jedno z nielicznych czasopism w Polsce.
2. Prowadzenie kwesty na stary cmentarz i koordynacja renowacji zabytkowych nagrobków.
3. Wyróżnianie zdolnej młodzieży z gminy poprzez wręczanie dyplomów uznania.
4. Promowanie miasta poprzez częste audycje w Radiu Kraków i innych lokalnych stacjach radiowych, a także w TVP Kraków i Tarnowskiej.tv.
5. Liczne publikacje członków towarzystwa: książki, artykuły, wywiady.
6. Członkowie TMT występują z inicjatywami własnymi oraz wspólnymi o upamiętnienie: (ostatnio) tuchowskiego getta, tuchowskich lotników, Mordechaja Ardona, Mariana Stylińskiego.
7. Współorganizowanie wraz z Instytutem Judaistyki UJ i tuchowskim DK sesji naukowej dotyczącej artysty Mordechaja Ardona.
8. Współorganizowanie wystaw o Rozwadowskich, Solidarności, Ardonie oraz stanie wojennym.
9. Raz w roku organizowanie wieczoru z gawędą, tj. spotkania z ciekawą osobą.
10. Kontynuacja organizacji międzynarodowego konkursu literackiego Liberum Arbitrium wraz z jego finałem w Tuchowie.
11. Uczestniczenie w różnych uroczystościach patriotycznych i rocznicowych np. wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej por. Z. Bossowskiemu w Bistuszowej – TMT reprezentował przewodniczący Zarządu.
12. Członkowie TMT służą swoją wiedzą historyczną i współczesną o lokalnych sprawach, między innymi jako przewodnicy po Tuchowie i okolicy.
13. Współpracowanie ze stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi na przykład z Ostrowca Świętokrzyskiego.
14. Ścisła współpraca z uczestnikami plenerów malarskich „Sacrum” i plenerów rzeźbiarskich.
15. Pomoc i wymiana korespondencji z osobami, które mają tuchowskie korzenie i poszukują wiadomości o swoich przodkach lub szukają rozwiązania ich problemów.
16. Prowadzenie internetowej strony TMT informującej na bieżąco o naszej działalności.
17. Wspólne przedsięwzięcia z Polsko-Niemieckim Kręgiem Przyjaciół – (wizyty w Illingen i angażowanie się w pobyt niemieckich gości w Tuchowie).
18. Uczestniczenie w wernisażach, wystawach, konferencjach m.in. w Tarnowie dotyczącej S. W. Barona, w Krakowie podczas 10. Dni Pamięci Ofiar Gestapo, gdzie jednym z patronów był tuchowianin Antoni Ulatowski – na zaproszenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, TMT reprezentował przewodniczący.
19. Praca nad zmianami statutu TMT, aby dostosować go do obecnych wymogów.
20. Kolejne wystawy oraz spotkania z cyklu „Wieczór z gawędą o Tuchowie”.
21. Przeprowadzenie w tym roku VII konkursu literackiego.
22. Propozycja nadania imienia: skwer „Rodziny Ulatowskich” oraz most Mariana Stylińskiego.
23. Koordynowanie prac przy starym cmentarzu (zdjęcie ziemi, wymiana ogrodzenia, renowacja nagrobków).
24. Składanie wniosków o środki finansowe z gminy na realizację celów ogólnospołecznych.
25. Nadzór nad pracami związanymi z realizacją projektu dotyczącego odnowienia „Szlaku wokół Tuchowa” i reedycji przewodnika o tym szlaku.

Zarząd TMT