Jak co roku odbyła się w Tuchowie impreza „Wehikuł czasu”. W pierwszym dniu trwania imprezy Towarzystwo Miłośników Tuchowa zorganizowało przejazd pojazdów z epoki szlakiem cmentarzy I wojny światowej i frontu wschodniego. Przewodnikiem wielkiej kawalkady samochodów był pan Józef Kozioł – znawca regionu i historii, który opowiadał o wydarzeniach toczących się na naszych terenach sto lat temu. Uczestnicy tego rajdu odwiedzili najciekawsze cmentarze między innymi tzw. „Głowę cukru”, Dąbrówkę Szczepanowską oraz cmentarz Legionistów Polskich w Łowczówku. Tu z dużym zainteresowaniem wysłuchali gawędy o przebiegu Bitwy pod Łowczówkiem i toczących się walkach. Wszyscy, którzy byli zainteresowani historią, gratulowali wiedzy oraz sposobu jej przekazania przez pana Józefa Kozioła – składając także wyrazy uznania na ręce przewodniczącego Zarządu. W tym roku postanowiono, że Zarząd TMT wedle swojej oceny i kryteriów po raz pierwszy przyzna wyróżnienia za najciekawsze pojazdy na zlocie w trzech kategoriach. Podczas imprezy „Wehikuł czasu” – przewodniczący TMT wyczytał również nazwiska młodych, wyróżnionych osób, które od początku pomagały w organizacji imprezy „Wehikuł czasu”.

W czasie trwania „Wehikułu czasu” – członkowie TMT zbierali do skarbony datki na odnowę starego cmentarza w Tuchowie. Dobrym przykładem jest zakończona sukcesem ubiegłoroczna zbiórka pieniędzy, zorganizowana przez Stanisława Jaworskiego, dzięki której odnowiony został nagrobek st. sierż. Maksymiliana Matwijówa – mechanika samolotowego i żołnierza RAF-u, który podczas drugiej wojny światowej walczył w Wielkiej Brytanii.

Aktualnie TMT podejmuje działania, aby zostały przeprowadzone kompleksowe prace renowacyjne starego cmentarza, który istnieje od połowy XV wieku, a obecnie jest bardzo zaniedbany. Na cmentarzu tym spoczywają między innymi przedstawiciele tuchowskiej szlachty, powstańcy, osoby duchowne, członkowie rodziny Rozwadowskich – dawnych właścicieli Tuchowa oraz w kwaterze wojskowej – żołnierze rosyjscy i austriaccy, którzy zginęli w walkach I wojny światowej na terenie naszego miasta. Po komisyjnym podliczeniu pierwszego etapu zbiórki, udało się zebrać 450 zł, ale TMT będzie jeszcze kontynuować zbiórkę do kończ tego roku. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch