Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa odpowiadając na wezwanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – apeluje do wszystkich instytucji i władz miasta Tuchowa o godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości w naszym mieście.

Bez wątpienia ziemia tuchowska posiada wiele atutów, które zobowiązują nas do szczególnej rangi obchodów stulecia niepodległości. Mówią o tym nie tylko wydarzenia związane z bitwą pod Łowczówkiem, ale też niezwykłe biografie, niezwykłych ludzi związanych z Tuchowem, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją rolę w odzyskaniu niepodległości, biorąc czynny udział w walkach o niepodległość Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Przy tej okazji warto wydobyć te bohaterskie postacie na światło dzienne i przywrócić im właściwą pamięć naszej „małej Ojczyzny”. Pomimo, iż byli to nasi przodkowie, czasem dziadowie i pradziadowie, wiemy o nich niewiele, a nawet coraz mniej z uwagi na upływ czasu, gdyż mija już okrągły wiek od tych niezwykłych wydarzeń. Przy tej szczególnej okazji stulecia niepodległości, przywróćmy im właściwa pamięć, gdyż Tuchów bez wątpienia ma się czy pochwalić. Wielkie zasługi dla odzyskania niepodległości położyli ludzie o znanych wielkich nazwiskach, ale i Tuchów ma także swoich lokalnych bohaterów, o których musimy pamiętać i przypomnieć ich sylwetki dla potomnych.

W związku z powyższym apelujemy do władz miasta, aby powołać komitet do spraw obchodów stulecia niepodległości w Tuchowie, który będzie koordynował działania w tej sprawie.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch