Towarzystwo Miłośników Tuchowa zwraca się z gorącym apelem do mieszkańców oraz wszystkich osób odwiedzających nasze miasto o wsparcie akcji ratowana nagrobków starego cmentarza w Tuchowie.

Jak co roku przeprowadzamy kwestę na odnowę grobów na starym cmentarzu. W minionym roku udało nam się odrestaurować okazały pomnik na tym cmentarzu – jest to piękna figura Matki Bożej, pochodząca zapewne z końca XVIII wieku. Odnowiona figura została osadzona na wyższym cokole i teraz jest dobrze widoczna, co wzbudza podziw nie tylko wśród tuchowian. Zebrana w ubiegłorocznej zbiórce kwota 1980,44 zł nie wystarczy na remont nawet jednego nagrobka.

W związku z powyższym Zarząd TMT zwraca się do wszystkich osób z prośbą o wpłacanie środków na konto bankowe: PKO BP SA I o/Tuchów 06 1020 4955 0000 7702 0067 9225 przeznaczonych na ratowanie kolejnych nagrobków. Wpłaty na ten cel prosimy dokonywać z dopiskiem: „Na stary cmentarz”. TMT posiada aktualne zezwolenie na zbiórkę publiczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr: 2016/3749/OR.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch