Towarzystwo Miłośników Tuchowa apeluje do mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie akcji ratowana nagrobków starego cmentarza w Tuchowie.

Przez wiele lat członkowie naszego Stowarzyszenia kwestowali na ratowanie nagrobków starego cmentarza w Tuchowie, ale z uwagi na całkowity brak jakiejkolwiek pomocy i wsparcia, Zarząd TMT podjął decyzję, aby w tym roku nie prowadzać zbiórki publicznej i kwesty na cmentarzach, a jedynie wpłacać środki pieniężne jako darowiznę na konto bankowe Towarzystwa przeznaczonych na ratowanie kolejnych nagrobków – akcję będziemy prowadzić do końca stycznia 2018 r.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich osób o wpłacanie środków na konto: PKO BP SA I o/Tuchów 06 1020 4955 0000 7702 0067 9225 wpłaty na ten cel prosimy dokonywać z dopiskiem: „Na stary cmentarz”.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch