Towarzystwo Miłośników Tuchowa zamierza przeprowadzić szkolenie na społecznych przewodników po Tuchowie. Organizacja szkolenia uzależniona jest od ilości chętnych. Przewodnicy uzyskają na nim podstawową wiedzę, potrzebną do oprowadzania grup wycieczkowych. Chętni otrzymają również wykaz źródeł do samokształcenia i pogłębiania swej wiedzy z wybranego zakresu. Więcej informacji wkrótce.