W dniu 30 czerwca 2018 r. odszedł od nas w wieku 99 lat Pan Pułkownik Jerzy Pertkiewicz, który był dobrze znany w naszym Stowarzyszeniu. W ubiegłym roku był Gościem Specjalnym na jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Dnia 4 lipca br. odbył się w Tarnowie pogrzeb śp. Płk Jerzego Pertkiewicza przy licznym udziale mieszkańców Tarnowa, organizacji patriotycznych oraz władz powiatu tarnowskiego – TMT reprezentował prezes Zarządu.

Płk Jerzy Pertkiewicz ps. „Drzazga” urodził się 25 II 1920 r. na Pokuciu w Czortkowie nad Seretem w II Rzeczpospolitej w województwie tarnopolskim. Jeszcze przed II wojną ukończył Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Asnyka w Kaliszu. Był żołnierzem kampanii wrześniowej i Armii Krajowej oraz doktorem farmacji. Jerzy Pertkiewicz to także pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz oraz Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa. Za zasługi wojenne był odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, a także Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska (czterokrotnie), Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, a także przyznanym w 1971 roku we Francji przez Organizację Kombatantów na Europę odznaczeniem La Croix de Partisan i przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskiego Ruchu Oporu we Francji Croix du Mérite; nosi też odznaczenie węgierskie przyznane w 50. rocznicę rewolucji węgierskiej 1956 roku, a także Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. W 2005 otrzymał stopień majora, w 2008 podpułkownika, a w 2011 – pułkownika. 16 IX 2010 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie osiadł w Tarnowie, gdzie mieszkał do śmierci. W latach 1945 –1948 studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim; po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji pracował w kilku aptekach.. W 1979 obronił na Akademii Medycznej w Krakowie pracę doktorską w dziedzinie nauk farmaceutycznych (tegoż roku przeszedł na emeryturę), a od 1985 do 1989 roku był starszym inspektorem do spraw gospodarki lekami w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tuchowie. Od czasów nauki w gimnazjum aktywny w harcerstwie, gdzie był przez wiele lat instruktorem, a także w organizacjach kombatanckich (m.in. w przeddzień Święta Niepodległości 2012 roku otrzymał statuetkę „Orły Niepodległości„) oraz branżowych (w oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 1974 r. otrzymał medal im. I. Łukasiewicza). W 2016 roku Tomasz Wantuch działając na prośbę Płk Pertkiewicza uzyskał zgodę na umieszczenie tablicy pamiątkowej w rodzinnym dworze Bossowskich. Kilka miesięcy później Pułkownik Jerzy Pertkiewicz dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci swego dowódcy – porucznika Zdzisława Bossowskiego ps. „Kajetan” w dworze w Bistuszowej. W dniu 22 czerwca 2017 roku płk dr Jerzy Pertkiewicz uczestniczył także w obchodach ćwierćwiecza Towarzystwa Miłośników Tuchowa, gdzie wygłosił wspaniały toast rycerski, czym zachwycił wszystkich przybyłych gości.
Cześć Jego Pamięci!

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Tuchowa