PODZIĘKOWANIE

19 października 2011 | Towarzystwo

Towarzystwo Miłośników Tuchowa składa podziękowania tym, którzy udzielili różnorakiej pomocy w przygotowaniu i przebiegu imprezy, a w szczególności:
• p. burmistrzowi Mariuszowi Rysiowi za objęcie rajdu honorowym patronatem i ufundowanie nagród;
• p. Piotrowi Firlejowi za przewodnictwo i prowadzenie konkursu piosenki;
• s. Agacie Chruślickiej – mistrzyni nowicjatu ss. służebniczek i siostrom nowicjuszkom za przedstawienie historii Zgromadzenia i jego domu w Tuchowie;
• p. Wacławowi Ropskiemu za wyświetlenie filmów i udział w pracach jury;
• p. Wiesławie Hudyce za udział w pracach jury;
• p. Bartoszowi Ropskiemu za obsługę aparatury nagłośniającej;
• dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za zgodę na przygotowanie w szkolnej kuchni herbaty;
• pp. Bernadecie Igielskiej i Bronisławie Klimek za przygotowanie herbaty;
• OSP w Tuchowie za wypożyczenie termosów;
• p. Maciejowi Maziarce za fotografowanie rajdu;
• p. Jarosławowi Mirkowi za filmowanie;
• p. Wiktorowi Chrzanowskiemu za pomoc w przygotowaniu dokumentacji rajdowej;
• nauczycielom opiekunom poszczególnych grup.

Przewodniczący Zarządu TMT
Tomasz Wantuch

Skomentuj