W piątek 20 listopada radni VI kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów na ostatniej, X sesji zakończyli swoją działalność. Przez minione dwa lata przewodniczący TMT oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa miał okazję współpracować z prezydium i radnymi Młodzieżowej Rady, na której sesje TMT zawsze było zapraszane. Współpraca od początku układała się bardzo dobrze i była obustronnie korzystna, np. specjalne oprowadzanie Młodzieżowej Rady po wystawie organizowanej przez TMT w muzeum, pt. „Pamiątki Rozwadowskich – naszym dziedzictwem”. W związku z powyższym Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa składa serdeczne podziękowania dla całego Prezydium i Radnych na ręce ustępującego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów – Jakuba Rogozińskiego za dotychczasową dobrą i korzystną współpracę ! Jednocześnie Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa serdecznie gratuluje nowo wybranemu Prezydium VII Kadencji i Radnym – życzy zapału i chęci do działania oraz współpracy ze wszystkimi ludźmi i organizacjami, działającymi na rzecz dobra społeczności lokalnej miasta Tuchowa i naszej gminy. Jeszcze raz składamy gorące życzenia na ręce nowego Przewodniczącego MRGT – Jakuba Siedlika oraz życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych celów dla całego Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów !

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch