W dniu 28 lutego odbyło się zebranie robocze Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na którym Zarząd przedstawił działania z ostatnich 12 miesięcy. Zarysowano także w skrócie plan działań TMT na najbliższy okres, w tym przygotowania do zbiórki publicznej na odnowę nagrobków starego cmentarza, oraz obchody 20-lecia TMT i jubileuszu Tuchowskich Wieści. Impreza ta odbędzie się nieco później niż planowano, najprawdopodobniej w czerwcu. W trakcie zebrania Zarząd przyjął jednomyślnie w poczet członków, siedemnaście osób z Młodzieżowego Klubu, który będzie działał przy Towarzystwie Miłośników Tuchowa, tworząc autonomiczną grupę. Wcześniej członkowie Młodzieżowego Klubu wyłonili w głosowaniu swój własny Zarząd w następującym składzie:
Prezes: Krzysztof Mężyk
Wiceprezes: Mateusz Odroniec
Wiceprezes: Mateusz Łątka
Sekretarz: Ewa Kalupa
Członkowie zarządu: Krystian Hadas, Alicja Ryś, Natalia Kielawa

Zarząd TMT serdecznie gratuluje i wita cały Młodzieżowy Klub w szeregach naszego Towarzystwa, zapraszając jednocześnie wszystkie aktywne i chętne osoby do przystępowania do Towarzystwa Miłośników Tuchowa.
Przypominamy i prosimy wszystkie pozostałe osoby, które nie opłaciły jeszcze składek członkowskich o ich uregulowanie najpóźniej do końca marca. Można to uczynić w Domu Kultury w Tuchowie u Dyrektora Janusza Kowalskiego – skarbnika TMT.

Za Zarząd
Prezes
Towarzystwa Miłośników Tuchowa

Tomasz Wantuch

Skomentuj