Podsumowanie ostatniego roku działalności TMT:
I. Zatwierdzono zmiany w statucie Towarzystwa Miłośników Tuchowa, oraz wprowadzono niezbędne korekty w KRS, które zostały zatwierdzone przez sąd.

II. Został wprowadzony w życie zamysł stworzenia strony internetowej TMT, która już od dawna funkcjonuje i jest w fazie dalszej rozbudowy.

III. Towarzystwo Miłośników Tuchowa, zaproponowało przeszkolenie na społecznych przewodników po Tuchowie. Kandydaci mogli uzyskać podstawową wiedzę niezbędną do oprowadzania grup wycieczkowych i pogłębić swoją wiedzę o historii naszego miasta.

IV. Tradycyjnie już Towarzystwo Miłośników Tuchowa udzieliło swego wsparcia dla organizacji „Majówki dla Matki” – imprezy stworzonej i prowadzonej, co roku przez panią Ewę Stanisławczyk.

V. Prezes i wiceprezes TMT, zastępca burmistrza miasta Tuchowa, oraz pani Sztorc i pani Wojtal z tarnowskiej delegatury Konserwatora Ochrony Zabytków, uczestniczyli w oględzinach starego cmentarza w Tuchowie, celem dokonania niezbędnej wycinki tzw. samosiejek i chorego drzewostanu.

VI. Pod koniec września ubiegłego roku, TMT wzięło na siebie ciężar organizacji „IV Rajdu im. Tadeusza Wantucha – Szlakiem Wokół Tuchowa” – największe zadania z tym związane wykonali: pani Stanisława Burza i pan Józef Kozioł, oraz pomagały osoby i instytucje z nami współpracujące. Zaś honorowy patronat nad imprezą objął pan burmistrz Mariusz Ryś.

VII. W dniu 18 listopada TMT zorganizowało już po raz kolejny „Wieczór z gawędą o Tuchowie” – w którym uczestniczył Czesław Sterkowicz, autor książki o tajnym nauczaniu – wiele wątków dotyczyło osób związanych z Tuchowem i okolicą.

VIII. Zarząd TMT udzielił poparcia dla pomysłu pana Jerzego Odrońca – utworzenia w Tuchowie, Bractwa Rycerskiego i Grupy Rekonstrukcyjnej, w celu upowszechniania wiedzy i tradycji historycznych w naszym mieście.

IX. TMT uzyskało zgodę od burmistrza miasta na przeprowadzenie zbiórki publicznej na renowację „starego cmentarza w Tuchowie”, którą rozpoczniemy w kwietniu tego roku, aktualnie pracujemy nad ostatnimi szczegółami w tej sprawie.

X. Zarząd TMT ustalił, iż zorganizuje uroczystą imprezę z okazji 20 rocznicy utworzenia Towarzystwa Miłośników Tuchowa, która minęła 24 lutego tego roku. Jest także propozycja, aby tę uroczystość połączyć z jubileuszem powstania Tuchowskich Wieści, które już od wielu lat wydaje nasze stowarzyszenie.

XI. Zamierzamy wkrótce wprowadzić w życie dodatkowe możliwości finansowania TMT, a więc poszerzenia naszych skromnych zasobów finansowych. Zadaniem tym ma się zająć skarbnik naszego Towarzystwa – Janusz Kowalski.

XII. W dniu 28 lutego powstał Młodzieżowy Klub TMT, a w szeregi Towarzystwa Miłośników Tuchowa, przyjęto uchwałą Zarządu 18 nowych osób.

Prezes Zarządu TMT
Tomasz Wantuch

Skomentuj