Niedawno ukazał się nowy, 156 numer „Tuchowskich Wieści” – czasopisma Towarzystwa Miłośników Tuchowa. W najnowszym wydaniu, które liczy aż 60 stron można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne – kalendarium”; „Pokłosie eliminacji powiatowych 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”; „XXI Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego…”;

Czytaj dalej »

Pod koniec maja odbyła się w Krakowie w Collegium Maius konferencja naukowa dotycząca historii społeczności ormiańskiej w Polsce. Konferencja nosiła tytuł „Muzyka Armenii i Ormian polskich”. Zaproszenie na tę konferencję otrzymało także Towarzystwo Miłośników Tuchowa, które reprezentował prezes Zarządu – Tomasz Wantuch. Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia była Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Spotkanie poprowadził prof. Krzysztof Stopka, który rozpoczął konferencję referatem pt. Kultura dawnej Armenii. O ormiańskiej muzyce religijnej opowiadał Jakub Kpczyński, zaś Natalia Podolska poruszyła temat Muzyka ormiańska a Komitas Wardapet. Kolejną prelegentką była Zofia Trystuła-Hovhannisyan, która przybliżyła zaproszonym gościom Duduk – starożytny symbol kultury Ormian. Na zakończenie konferencji prof. Andrzej A. Zięba przedstawił referat – Muzyka w dziejach Ormian polskich. Całość dopełniła prezentacja samej muzyki ormiańskiej oraz instrumentów muzycznych. Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbył się koncert muzyki ormiańskiej i europejskiej z udziałem Orkiestry Kameralnej i Chóru Akademii Muzycznej w Krakowie oraz solistów. Na drugi dzień w kościele św. Anny ks. Rafał Krawczyk, wikariusz sądowy ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, odprawił śpiewaną Liturgię św. w obrządku ormiańsko-katolickim. Przy okazji prezes Zarządu Tomasz Wantuch ponowił zaproszenie dla Ormian do odwiedzenia Tuchowa.

Zarząd TMT

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa, postanowił zebrać nazwiska stu bohaterów walk o niepodległość Polski, którzy byli związani z ziemią tuchowską. To również dzięki Państwa pomocy oraz Czytelników „Tuchowskich Wieści” udało się uzupełnić tę listę o dodatkowe nazwiska. Prosimy także o ewentualne informacje biograficzne i kolejne nazwiska bohaterów „Niepodległej Polski”, co pomoże w weryfikacji i uzupełnieniu ich życiorysów oraz opracowaniu publikacji w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaktualizowaną listę alfabetyczną 145 bohaterów zaprezentujemy w najnowszym wydaniu naszego czasopisma „Tuchowskie Wieści”. Lista zostanie jeszcze poddana weryfikacji, a więc liczba bohaterów może się nieco zwiększyć lub zmniejszyć. Całością prac na wykazem bohaterów „Niepodległej” kieruje prezes Zarządu Tomasz Wantuch. Dodatkowe informacje o bohaterach niepodległości można jeszcze zgłaszać do Towarzystwa Miłośników Tuchowa z dopiskiem „Niepodległość” ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów do końca czerwca br.

Zarząd TMT

Właśnie ukazał się 155 numer „Tuchowskich Wieści”, czasopisma Towarzystwa Miłośników Tuchowa. W obszernym wydaniu można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne – kalendarium”; „Melaniusze 2017”; „Ppłk Kazimierz Sosnkowski”; Mjr Edward Rydz Śmigły”; W setną rocznicę odzyskania niepodległości – Legioniści z ziemi tuchowskiej 1914 – 1918 (cz. I)”.

A także: „Pod górkę do kościoła w Buchcicach” (część trzecia); „Na ziemi Indian i misjonarzy (cz. 3)”; „Wspomnienia pana Michała – Cherubinek”; „Tuchów w tarnowskim czasopiśmie „Orzeł” z 1882 roku”; „Dni Kultury w LO im. M. Kopernika w Tuchowie”; „XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Liceum”; „Szlakiem tarnowskich Żydów”; „Wizyta licealistów w krakowskich uczelniach”; „Muzułmanie w Europie – między integracją a separacja”; „Czy rzeczywistość opisana przez Conrada w „Jądrze ciemności” jest aktualna?”; „Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Historycznych”; „O takich świętach”; „Recytujemy i malujemy wiersze ks. Jana Twardowskiego”; „V Gminny Konkurs Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej”; „Jesteś dawcą szpiku – ratujesz życie”; „Chociaż daleko – zawsze bliscy”; „Którzy odeszli… Śp. Marian Kras”; „Apel na stulecie niepodległości” – „Bohaterowie walk o niepodległość Polski z ziemi tuchowskiej 1914 – 1921”; „Ważny komunikat TMT”; „Od czytelników – Droga Redakcjo „Tuchowskich Wieści”!; „Ach, te baby”… z Karwodrzy”; „Sprawozdanie z działalności TMT w 2017 roku”; „Tablica na tuchowskim „Sokole”; „Pierwsze pięć lat za nami”; „Nam też czas płynie szybko”; „Bale noworoczne dla „Nadziei”…; „Remonty i ekologia”; „Wpłaty na stary cmentarz”; „Sport szkolny”, kolorowa wkładka i fotokronika oraz stała rubryka „Z wora prowokatora – Plaga”.

Zachęcamy do zakupu nowego numeru „Tuchowskich Wieści”, który dostępny jest w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” tzw. blaszak w tuchowskim rynku.

Zarząd TMT

Ważny komunikat TMT

24 stycznia 2018 | Towarzystwo

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zawiadamia wszystkich członków, sympatyków i osoby zainteresowane o zmianie numeru swojego konta bankowego. W związku z tym wszystkie wpłaty, w tym także składki członkowskie, darowizny oraz inne przekazy pieniężne prosimy wpłacać na nowy numer konta: 49160014621819953260000001 BGZ BNP PARIBAS. Przypominamy również wszystkim osobom należącym do Towarzystwa Miłośników Tuchowa o obowiązku terminowego opłacania składki członkowskiej, którą wynosi 60 zł rocznie lub 30 zł za okres 6 miesięcy i można ją także opłacać tradycyjnie u naszego skarbnika Agnieszki Maluciak przy okazji zebrań, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 w Domu Kultury w Tuchowie. Wszystkim darczyńcom i członkom TMT serdecznie dziękujemy !

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

11 listopada tego roku będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wówczas Polska po 123 latach niewoli, powróciła na mapę Europy do narodów wolnego świata. Niepodległość wywalczyli nasi dziadowie, którzy przelewali swą krew w wielu bitwach na wszystkich frontach wielkiej wojny – było wśród nich także wielu tuchowian.

W związku z tym Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zwraca się z apelem do mieszkańców naszego miasta i gminy, do czytelników „Tuchowskich Wieści” i „Kuriera Tuchowskiego” oraz wszystkich osób z ziemi tuchowskiej rozsianych po świecie, o przekazywanie nazwisk tych osób, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914 – 1921. Wielu naszych dziadów i pradziadów przymusowo wcielanych do zaborczych armii, brało potem udział w walkach o niepodległość kraju w Legionach Polskich, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, Polskiej Organizacji Wojskowej czy innych formacjach niepodległościowych walczących o wolną Ojczyznę na wszystkich frontach I wojny światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej, w obronie Kresów czy też w walkach o utrwalenie granic Rzeczypospolitej. Opracowaniem nazwisk bohaterów walk o niepodległość zajmie się Tomasz Wantuch, który zamierza stworzyć jak najpełniejszą listę lokalnych bohaterów z ziemi tuchowskiej, którzy walczyli o niepodległą Polskę w latach 1914 – 1921.

Prosimy o przekazywanie wiarygodnych informacji o osobach, które pochodziły z Tuchowa i gminy lub z najbliższej okolicy i sto lat temu walczyły o niepodległość, niezależnie od tego czy zginęli na polu chwały czy też doczekali niepodległej Polski. Wszystkie informacje prosimy przekazywać do Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Redakcji „Tuchowskich Wieści”, lub „Kuriera Tuchowskiego” na adres ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Niepodległość” do 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Tuchowa

Właśnie ukazał się 154 numer „Tuchowskich Wieści”, pisma Towarzystwa Miłośników Tuchowa, w którym można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne – kalendarium”; Pielgrzymkowa podróż Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego…; „Wielkie kolędowanie w Tuchowie po raz 20.; „Od Oleandrów do Łowczówka”; „My – ich dłużnicy…”; „Bogu oddać chwałę i służyć braciom”; „Strażnicy historii i pamięci”; „Pod górkę do kościoła w Buchcicach”; „Z dziejów tuchowskiego „Sokoła” cz. 6; „Na ziemi Indian i misjonarzy”; „Echa konkursu literackiego”; „Muzyczne rekolekcje w tuchowskiej bazylice”; „Z życia szkoły muzycznej”; Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół”; „Relacje polsko-żydowskie”; „11 listopada w LO w Tuchowie”; Nauczyciele LO na szkoleniowym spotkaniu w Turcji; „W roli przyszłego studenta”; „Co słychać w bibliotece „Kopernika”; „Historia zatrzymana w kadrze”; „Wy jesteście przyszłością świata”; „Którzy odeszli.. Stanisław Siwak”; „Smog tuchowski – konkurs plastyczny”; „Ratujmy stary cmentarz w Tuchowie!”; „Podziękowanie”; „Stulecie odzyskania niepodległości 1918 – 2018”; „Nowe publikacje o Tuchowie”; „Poszukiwania przodków i zjazd rodziny Jaroszów w Radomyślu Wielkim”; „Sport szkolny”, wiersze fotokronika oraz stała rubryka „Z wora prowokatora – Sygnalista”.

Zachęcamy do zakupu nowego numeru „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” tzw. blaszak na tuchowskim rynku!

Zarząd TMT

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa odpowiadając na wezwanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – apeluje do wszystkich instytucji i władz miasta Tuchowa o godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości w naszym mieście.

Bez wątpienia ziemia tuchowska posiada wiele atutów, które zobowiązują nas do szczególnej rangi obchodów stulecia niepodległości. Mówią o tym nie tylko wydarzenia związane z bitwą pod Łowczówkiem, ale też niezwykłe biografie, niezwykłych ludzi związanych z Tuchowem, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją rolę w odzyskaniu niepodległości, biorąc czynny udział w walkach o niepodległość Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Przy tej okazji warto wydobyć te bohaterskie postacie na światło dzienne i przywrócić im właściwą pamięć naszej „małej Ojczyzny”. Pomimo, iż byli to nasi przodkowie, czasem dziadowie i pradziadowie, wiemy o nich niewiele, a nawet coraz mniej z uwagi na upływ czasu, gdyż mija już okrągły wiek od tych niezwykłych wydarzeń. Przy tej szczególnej okazji stulecia niepodległości, przywróćmy im właściwa pamięć, gdyż Tuchów bez wątpienia ma się czy pochwalić. Wielkie zasługi dla odzyskania niepodległości położyli ludzie o znanych wielkich nazwiskach, ale i Tuchów ma także swoich lokalnych bohaterów, o których musimy pamiętać i przypomnieć ich sylwetki dla potomnych.

W związku z powyższym apelujemy do władz miasta, aby powołać komitet do spraw obchodów stulecia niepodległości w Tuchowie, który będzie koordynował działania w tej sprawie.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Właśnie ukazał się nowy 153 numer czasopisma „Tuchowskie Wieści”, których wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Tuchowa. W najnowszym numerze można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne – kalendarium”; jubileusze; „VII Konkurs Literacki zakończony”; „Tuchowska Jesień Literacka”; „O związkach Tuchowa z Lipnicą Murowaną”; „Nowe projekty w CKZiU”; „Rumuńska przygoda”; Uczniowie i nauczyciele Kopernika na wymianie w Turcji; „Tuchów po >polskim Październiku< 1956 r.”; „Pod górkę do kościoła w Buchcicach”; „Z dziejów tuchowskiego >Sokoła< cz. 5”; „Historia zapisana w kamieniu” (Post scriptum); „Pamięci Pani Zofii Igielskiej”; „50-lecie pierwszej matury w tuchowskim technikum”; Na tuchowskich dróżkach różańcowych”; „Dzień otwartych drzwi u sióstr Józefitek”; „Polak – Węgier – nie tylko przysłowie”; „Rodowody mieszczan tuchowskich”; „Radio Złote Przeboje” o Tuchowie!”; „Sesja naukowa w Tuchowie”; „Nowe władze Towarzystwa Miłośników Tuchowa”; „Pamiętajmy o naszych bohaterach”; „Marek Srebro – sędzia międzynarodowy!”; „Sport szkolny” i oczywiście stały cykl „Z wora prowokatora”, a także wiersze i kolorowa fotokronika. Zachęcamy wszystkich do zakupu nowego numeru „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” tzw. blaszak w tuchowskim rynku. Zarząd TMT

Podziękowania

21 listopada 2017 | Towarzystwo

Podziękowania, jakie napłynęły do organizatorów VII edycji Konkursu Literackiego „O statuetkę sowy Tuchówki 2017” pt. Bajka Miodem pokrzepiona.

Drodzy Państwo!
Kiedy szykowałam się do „Weekendu”, czułam, że będzie to doniosłe wydarzenie. Utwierdziłam się w tym przekonaniu, a Tuchów stał mi się tak bliski, jak moja rodzinna Iłża. Pewni dlatego, że obydwa miasta są bardzo stare (XII w.) i przez obydwa przepływają rzeki, w Tuchowie jest klasztor, w mojej Iłży na wzgórzu wznoszą się ruiny zamku. I jak tu nie ko-chać takich miejsc? Zarówno sówka, jak i antologia są przepiękne.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że mogłam wziąć udział w tak niezwykłym wydarze-niu, jakim był „weekend literacki”. Wspominam z tęsknotą i rozrzewnieniem.
Kiedy wyjeżdżałam, postanowiłam, że stworzę coś o Tuchowie. Jeszcze raz serdecznie dzięku-ję i cieszę się, że mogłam poznać tak wspaniałych tuchowian.

Gorąco pozdrawiam
Beata Nadgrodkiewicz

DROGIE TUCHOWIANKI, DRODZY TUCHOWIANIE!
Chciałabym zapewnić Was, że wywieziona przeze mnie z pięknego Pogórza Sowa Tu-chówka miewa się dobrze i powoli zaczyna aklimatyzować się do warunków zachodniej Pol-ski. Przede wszystkim jednak pragnę gorąco podziękować Wam za miniony weekend literacki związany z Bajką miodem pokrzepioną.
Długo by wyliczać cudne chwile spędzone w Tuchowie, wszystkie serdeczne spotkania ze starymi i nowymi znajomymi, zajmujące prelekcje, zaskakujące występy oraz wycieczki ze świetnymi przewodnikami w miejsca zachwycające i ciekawe. Doceniam i wdzięczna jestem za serce i pracę tak wielu z Was, włożone w przygotowanie konkursu, antologii pokonkurso-wej z pięknymi ilustracjami oraz fantastycznego weekendu literackiego z jakże bogatą oprawą artystyczną. Nie do przecenienia była unikatowa możliwość spędzenia kilku dni w towarzy-stwie podobnych mi pasjonatów pisania i sposobność wymiany doświadczeń. Dzięki temu wszystkiemu tuchowski konkurs jest jedyny w swoim rodzaju.
Serdecznie dziękuję za wyjątkowe wyróżnienie i moc pozytywnych emocji.
Życzę jeszcze wielu, o ile to możliwe, jeszcze bardziej udanych edycji konkursu.
I mam nadzieję, do zobaczenia!
Katarzyna Gucałło
Gorzów Wielkopolski
20.10.2017 r.

Czytaj dalej »