O urodzonym w Tuchowie wybitnym izraelskim malarzu Mordechaiu Ardonie, z doktorem habilitowanym Michałem Galasem, kierownikiem Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawia Elżbieta Moździerz.
Zapraszamy do lektury – kliknij tutaj!