Nowy Rocznik Tarnowski

13 kwietnia 2015 | Towarzystwo

Właśnie ukazał się w sprzedaży nowy numer – 19/2014 Rocznika Tarnowskiego, który został wydany przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Redakcję nad Rocznikiem Tarnowskim objęli panowie Adam Bartosz i Janusz Kozioł. Wydawnictwo poświęcone jest różnym tematom historycznym związanym z ziemią tarnowską. Jest to najstarszy, bo ukazujący się od 1990 roku periodyk, którego treść stanowią opracowania naukowe oraz popularno-naukowe dotyczące historii i kultury Tarnowa oraz ziemi tarnowskiej. Obecny numer liczy blisko 200 stron i jest podzielony na VI rozdziałów, w tym między innymi na: Historię, Biografie, Etnografię, Wspomnienia i Varia. Teksty do tego numeru opracowało 20 autorów, w tym między innymi: Adam Bartosz. Edmund Juśko, Mieczysław Czosnyka i po raz kolejny Tomasz Wantuch, a także wielu innych znakomitych autorów, których trudno tu wszystkich wymienić. „Rocznik Tarnowski” to bardzo ciekawe wydawnictwo lokalne, znakomicie opracowane i wydane, które zyskuje coraz większe grono czytelników nie tylko na ziemi tarnowskiej i w Małopolsce. W najnowszym „Roczniku” znajdziemy miedzy innymi tekst o pewnym znanym kawalerzyście z Tuchowa – autorstwa Tomasza Wantucha. Oprócz tego także wiele innych, ciekawych opracowań dotyczących regionu tarnowskiego. Bez wątpienia „Rocznik” to publikacja godna polecenia dla wszystkich czytelników zainteresowanych historią ziemi tarnowskiej.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch