Niedawno ukazał się w sprzedaży 21 numer nowego „Rocznika Tarnowskiego”, który został wydany przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

To znane i cenione wydawnictwo poświęcone jest tematyce historycznej związanej z regionem tarnowskim. „Rocznik” to periodyk ukazujący się od 1990 roku, którego treść stanowią opracowania naukowe oraz popularno-naukowe dotyczące historii i kultury Tarnowa oraz ziemi tarnowskiej. Najnowszy numer liczy sobie 200 stron i zawiera VI rozdziałów, między innymi: historię, etnografię, językoznawstwo, varia i historię sztuki. Artykuły do tego numeru opracowało osiemnastu znanych autorów, w tym między innymi: Łukasz Kossacki-Lytwyn, Mieczysław Czosnyka, Paweł Glugla, Maria Żychowska i po raz kolejny Tomasz Wantuch.

„Rocznik Tarnowski” to ciekawe wydawnictwo lokalne, dobrze opracowane i wydane – zyskujące także z roku na rok, coraz większe grono stałych już czytelników. W najnowszym „Roczniku Tarnowskim” pośród wielu ciekawych tekstów, znajdziemy miedzy innymi artykuł Tomasza Wantucha związany z historia Tuchowa i ormiańskim rodem Theodorowiczów. Ciekawostką jest, że tekst ukazał się w przededniu ważnej rocznicy – 650-lecia nadania pierwszego przywileju dla Ormian polskich, na co zwraca uwagę we wstępie Janusz Kozioł – redaktor naczelny „Rocznika Tarnowskiego”. Oprócz tego w numerze można przeczytać sporo ciekawych opracowań i artykułów dotyczących historii regionu tarnowskiego. Najnowszy „Rocznik Tarnowski”, numer 21/2016 to publikacja godna polecenia dla wszystkich czytelników zainteresowanych historią regionu i ziemi tarnowskiej.

Zarząd TMT