Pod koniec maja odbyła się w Krakowie w Collegium Maius konferencja naukowa dotycząca historii społeczności ormiańskiej w Polsce. Konferencja nosiła tytuł „Muzyka Armenii i Ormian polskich”. Zaproszenie na tę konferencję otrzymało także Towarzystwo Miłośników Tuchowa, które reprezentował prezes Zarządu – Tomasz Wantuch. Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia była Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Spotkanie poprowadził prof. Krzysztof Stopka, który rozpoczął konferencję referatem pt. Kultura dawnej Armenii. O ormiańskiej muzyce religijnej opowiadał Jakub Kpczyński, zaś Natalia Podolska poruszyła temat Muzyka ormiańska a Komitas Wardapet. Kolejną prelegentką była Zofia Trystuła-Hovhannisyan, która przybliżyła zaproszonym gościom Duduk – starożytny symbol kultury Ormian. Na zakończenie konferencji prof. Andrzej A. Zięba przedstawił referat – Muzyka w dziejach Ormian polskich. Całość dopełniła prezentacja samej muzyki ormiańskiej oraz instrumentów muzycznych. Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbył się koncert muzyki ormiańskiej i europejskiej z udziałem Orkiestry Kameralnej i Chóru Akademii Muzycznej w Krakowie oraz solistów. Na drugi dzień w kościele św. Anny ks. Rafał Krawczyk, wikariusz sądowy ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, odprawił śpiewaną Liturgię św. w obrządku ormiańsko-katolickim. Przy okazji prezes Zarządu Tomasz Wantuch ponowił zaproszenie dla Ormian do odwiedzenia Tuchowa.

Zarząd TMT