Lotnikom tuchowskim

29 września 2015 | Towarzystwo

W dniu 1 września br. odsłonięto na budynku tuchowskiego „sokoła” tablicę pamiątkową poświęconą tuchowskim lotnikom. Inicjatorem tego wydarzenia był pan Stanisław Jaworski, który od dawna opisuje w artykułach z cyklu „Tuchowskie skrzydła” – losy lotników związanych z naszym miastem i publikowanych na łamach lokalnego czasopisma „Tuchowskie Wieści”. Nieprzypadkowo uroczystość odsłonięcia miała miejsce w rocznicę wybuchu II wojny światowej, gdyż w większości wymienieni na tablicy pamiątkowej lotnicy, brali udział w walkach powietrznych podczas II wojny światowej. Byli to: Roman Smok, Kazimierz Siwek, Maksymilian Matwijów oraz Roman Sajdak, który już po wojnie był pilotem w Dęblinie, gdzie zginął tragicznie w 1983 roku podczas służby. W osłonięciu tablicy brali udział członkowie rodzin pilotów, między innymi pani Agnieszka Sajdak-Wojtaluk z Lublina oraz pan Tomasz Śliwa – emerytowany pilot pochodzący z Tuchowa, a obecnie mieszkający w dalekim Olsztynie. W tych uroczystościach brali także udział przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Tuchowa, które reprezentowały panie Elżbieta Moździerz wiceprezes TMT oraz Zofia Igielska i Ewa Stanisławczyk. Dodajmy, że nasze Stowarzyszenie prowadziło zbiórkę publiczną na odnowienie grobu st. sierżanta Maksymiliana Matwijówa, co zakończyło się sukcesem.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch