W sobotnie popołudnie 16 V 2015 roku, w austriackiej miejscowości Gols odbył się potrójny jubileusz urodzonej w Tuchowie malarki Lucji Radwan. 40 lat pobytu w Austrii i członkostwa w Związku Zawodowym Służb Socjalnych, 30 lat artystycznej działalności wystawienniczej oraz 15 lat mieszkania w Gols, do którego artystka przeprowadziła się z Wiednia, stało się okazją do zaproszenia członków rodziny, przyjaciół i znajomych.


Od lewej: zastępca burmistrza Gols, Rudolf Hundstorfer, Lucja Radwan, Elżbieta Moździerz, Werner Friedl, Arkadiusz Radwan, Artur Lorkowski, Andrzej Kaczorowski

Przybyło około 170 osób, które szanując panią Lucję i doceniając jej twórczość, wspólnie z nią świętowały ten niezwykły jubileusz. W atelier malarki, które znajduje się w jej prywatnym domu, można było spotkać przedstawicieli dyplomacji polskiej, rządu austriackiego, lokalnych władz i tamtejszych mediów polonijnych oraz gości z Austrii, Polski, Niemiec, Słowacji i Rumunii. Oficjalną część uroczystości poprowadził adwokat dr Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda w Krakowie. Swoje wystąpienia mieli: Artur Lorkowski, ambasador RP w Austrii; Andrzej Kaczorowski, konsul generalny RP w Austrii; Werner Friedl, poseł do landtagu. Elżbieta Moździerz, wiceprzewodnicząca Towarzystwa Miłośników Tuchowa przekazała artystce list gratulacyjny od burmistrza miasta Tuchowa, Adama Drogosia oraz pismo laudacyjne wystosowane przez członków towarzystwa. Oficjalnego otwarcia jubileuszowego wernisażu dokonał Rudolf Hundstorfer, Minister Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów.

Uroczystość stała się okazją do podziwiania niezwykłych obrazów Lucji Radwan w miejscu, w którym one powstają i skąd wędrują do wielu miejsc na całym świecie. Gościnność artystki i jej męża była ogromna, co sprzyjało wielu, często międzynarodowym rozmowom. Nic dziwnego, że spotkanie w sympatycznej atmosferze trwało aż do północy.
Z myślą o austriackich dzieciach w Gols, zostały podarowane malowanki pt. „Maluj – poznawaj Tuchów – ucz się języka polskiego”, które za pośrednictwem pani Lucji trafią do tamtejszego przedszkola, aby przybliżyć im nasze wspólne miasto.


Elżbieta Moździerz dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej, w tle obrazy Lucji Radwan

http://www.radwan.at/
Rozmowa z Lucją Radwan: http://www.tmt.tuchow.pl/wywiady/rozmowa-z-lucja-radwan/