Odbył się 30 września br.. Organizatorem było Towarzystwo Miłośników Tuchowa reprezentowane przez: Stanisławę Burzę, Tomasza Wantucha, Kazimierza Karwata i Józefa Kozioła, który pełnił funkcję komandora. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Tuchowa – Mariusz Ryś. W rajdzie wzięło udział 177 uczniów pod opieką 15 nauczycieli. Każda grupa miała do wyboru jedną z pięciu tras, każda pokonała jakiś odcinek szlaku „Wokół Tuchowa” i wysłuchała informacji profesjonalnego przewodnika – p. Piotra Firleja. Miejscem ześrodkowania był w tym roku amfiteatr obok Domu Kultury. Zanim jednak grupy tu dotarły, udały się do wyznaczonych punktów (kaplica rodowa Rozwadowskich na nowym cmentarzu, stary cmentarz, skwer przy ul. Daszyńskiego z „dębami katyńskimi”, Ochronka ss. Służebniczek, miejsce powstawania kamiennych płaskorzeźb poświęconych św. Jakubowi), gdzie wysłuchały informacji o obiektach tam się znajdujących. Organizatorom chodziło o to, żeby pokazać miejsca mniej znane , a związane z historią naszego miasta. W miejscu ześrodkowania uczestnicy wysłuchali gawędy komandora o powstaniu szlaku i jego twórcy, zarazem patrona rajdu. Głównym punktem programu była gawęda p. Kazimierza Karwata – organizatora drugiego już w naszym mieście pleneru rzeźbiarskiego – „Historia Tuchowa w drewnie zaklęta”. Później rajdowicze zjedli ciepły posiłek i rozpoczęły się konkursy.

W zmaganiach brały udział wszystkie grupy. A oto wyniki:
• konkurs wiedzy o szlaku i obiektach na nim się znajdujących:
I – Siedliska, II – Zespół Szkół Ponadgminazjalnych, III – grupa II z Gimnazjum Zespołu Szkół w Tuchowie;
• konkurs piosenki rajdowej:
I – Siedliska, II – Burzyn, III – Piotrkowice;
• konkurs na proporczyk rajdowy:
I – Siedliska, II – Buchcice III – Dąbrówka Tuchowska.
• konkurs fotograficzny;
I – Kiełtyka Szymon, II – Daria Dąbrowska

Konkursy literacki (reportaż z rajdu) zostanie rozstrzygnięty w terminie późniejszym.

Z kolei uczestnicy rajdu udali się do kina, gdzie obejrzeli zestaw filmów o Tuchowie, po czym nastąpiło rozdanie nagród zwycięzcom konkursów i upominków opiekunom zwycięskich drużyn przez zastępcę burmistrza – p. Kazimierza Kurczaba.

Dodać należy, że rajd odbył się przy pięknej, jesiennej pogodzie, co pozwoliło uczestnikom podziwiać uroki naszej pogórzańskiej przyrody.

Organizatorzy proszą uczestników rajdu i ich opiekunów o uwagi dotyczące organizacji imprezy, aby ewentualnie wykorzystać je w następnych latach.

Józef Kozioł

Zwycięskie prace fotograficzne:
I miejsce:

II miejsce:

Skomentuj