Spotkanie Zarządów
We środę 19 czerwca br. doszło do spotkania Pana Adama Mazura – Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej z członkami Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Wcześniej nasz Gość, który przyjechał do Tuchowa, zwiedził Muzeum Miejskie, po którym oprowadził go przewodniczący Zarządu TMT – Tomasz Wantuch. Spotkanie to było planowane od kilku miesięcy, po otrzymaniu listu intencyjnego z TMZM i wyrażenia chęci nawiązania współpracy przez Zarząd TMT. Na spotkaniu wymieniono się wiadomościami o działalności obydwu stowarzyszeń i ewentualnych polach do współpracy. Niewątpliwie będą potrzebne dalsze uzgodnienia i spotkanie obu Zarządów, tym razem w Muszynie, gdzie Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa został zaproszony do złożenia rewizyty.

Świadkowie historii
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej jest już dostępne także w Tuchowie. Dzięki współpracy Biblioteki Publicznej w Tuchowie z Przewodniczącym TMT – Tomaszem Wantuchem przy realizacji Projektu Ośrodka KARTA – Archiwum Historii Mówionej, powstało już kilka nagrań świadków historii dokumentujących przeszłość. Kilkuminutowe zapowiedzi tych nagrań można odsłuchać na stronie biblioteki: www.biblioteka.tuchow.pl w zakładce Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) – jest dostępny plik dźwiękowy. Całość nagrań przeprowadzonych przez Tomasza Wantucha, będzie dostępna do odsłuchania na miejscu w bibliotece. Jest to niezwykle cenne świadectwo dokumentujące wspomnienia naocznych świadków historii, którzy ją widzieli na własne oczy i przeżyli. Wkrótce będą dostępne kolejne nagrania w związku z 70 rocznicą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w relacji osób, które były świadkami tej dramatycznej historii. Zapraszamy do odsłuchiwania nagrań!

Kolejne zabytki w mieście
Miło jest nam poinformować, że w Tuchowie przybyły dwa kolejne zabytki. Z inicjatywy rodziny Rozwadowskich, podjęto starania o wpis do rejestru zabytków kaplicy rodowej na cmentarzu w Tuchowie. O pomoc poproszono Przewodniczącego Zarządu TMT – Tomasza Wantucha, który został formalnie wyznaczony na pełnomocnika rodziny Rozwadowskich w tej sprawie. Dzięki jego aktywności i zaangażowaniu w opracowanie dokumentacji, wielomiesięczne starania przyniosły właściwy skutek. Została wydana decyzja o wpisie do rejestru konserwatora zabytków neogotyckiej kaplicy Rozwadowskich z 1904 roku, jako zabytku nieruchomego numer rejestru: A – 1336/M. Drugi wpis dotyczy także drewnianego ołtarza z początku XX wieku, który znajduje się wewnątrz kaplicy i został również uznany jako zabytek tzw. ruchomy – numer rejestru: B – 332/M. W przyszłości rodzina Rozwadowskich ma zamiar odrestaurować kaplicę grobową, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a po remoncie udostępniać ją także dla grup zwiedzających; ołtarz zaś prezentować jako doskonały przykład architektury drewnianej i wzór do naśladowania dla szkół konserwatorskich i artystycznych. Niewątpliwie takie działania mogą być jedynie z korzyścią dla historii i dziedzictwa miasta Tuchowa. O wpisie do rejestru konserwatora zostały także powiadomione władze naszego miasta.

Zarząd TMT