Figura już po renowacji

1 października 2015 | Towarzystwo

W piątek 2 października zaplanowano montaż na nowym cokole, odnowionej figury. Po kilkumiesięcznej renowacji wraca na swoje miejsce na starym cmentarzu w Tuchowie odnowiona, kamienna figura Matki Bożej pochodząca prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Montaż figury to dość duże przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego dźwigu i wcześniej przygotowanego rusztowania oraz zabezpieczenia ze strony fachowców. Przy wykonaniu tych czynności, pomoc zadeklarowały władze miasta Tuchowa z burmistrzem Adamem Drogosiem na czele. Cała figura będzie składana stopniowo z poszczególnych elementów, które potem będą wykończone. Ponieważ stary cmentarz w Tuchowie znajduje się tuż drodze do Krynicy i wiadukcie kolejowym, konieczne będzie wstrzymanie ruchu drogowego na jednym pasie, aby zorganizować tzw. ruch wahadłowy, który nie zablokuje drogi. Figura przez ostatnie pół roku poddana była gruntownej konserwacji w pracowni Lubosza Karwata, której pilnie wymagała ze względu na zły stan zachowania. Zawilgocenia ubytki, grzyby i mchy, to tylko niektóre dolegliwości jakie dotykają starych kamiennych rzeźb, nagrobków i posągów, wykonanych najczęściej z piaskowca. O ratowanie grobów starego cmentarza od lat troszczy się Towarzystwo Miłośników Tuchowa, które organizuje coroczne kwesty na odnawianie mogił tej nekropolii. Do tej pory dzięki tuchowskiemu stowarzyszeniu odnowiono trzy nagrobki na cmentarzu. Obecnie odrestaurowana figura będzie już czwartą, której przywraca się dawną świetność. Dochodzi do tego, przede wszystkim dzięki ofiarności społeczności lokalnej miasta Tuchowa oraz osób odwiedzających groby swoich bliskich w okresie Wszystkich Świętych. W ubiegłym roku po ostatniej zbiórce, Zarząd TMT podjął decyzję o renowacji najbardziej okazałej, ale mocno zniszczonej figury, jaka zachowała się na tym cmentarzu. Ta figura przedstawia Matkę Bożą depczącą węża na zdobionym ornamentami po bokach postumencie, a od frontu postument ozdabiał niegdyś herb fundatora. Niestety sam herb zachował w bardzo złym stanie, więc chyba nie uda się go odtworzyć. Po ustawieniu figury i całkowitym zakończeniu renowacji Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zdecydował o symbolicznym, lecz uroczystym „odsłonięciu” figury przy udziale mieszkańców, lokalnych władz oraz księdza proboszcza z parafii św. Jakuba, który poświęci odrestaurowaną rzeźbę Matki Bożej. Uroczystość ma się odbyć w drugiej połowie października po jej wcześniejszym nagłośnieniu w lokalnych mediach. Podczas tego wydarzenia Towarzystwo ma rozpocząć kolejną kwestę na ratowanie nagrobków starego cmentarza, licząc jak zawsze na dużą ofiarność społeczeństwa.

Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch