I. 26 kwietnia ubiegłego roku, zorganizowano uroczystość sadzenia Dębu Pamięci dla związanego z Tuchowem płk. Jana Wł. Rozwadowskiego. Uroczystość rozpoczęła msza w kościele św. Jakuba pod przewodnictwem ks. proboszcza Górowskiego. Na miejscu, wnuk bohaterskiego pułkownika – pan Piotr Rozwadowski wspominał dokonania swego przodka. Punktem kulminacyjnym było posadzenie Dębu Pamięci przy udziale rodziny Rozwadowskich oraz młodzieży z MKTMT i MRGT.
II. TMT włączyło się w organizację Tuchowskiej Majówki dla Matki. Głównym organizatorem była pani Ewa Stanisławczyk z rodziną i Dom Kultury w Tuchowie. 26 maja ubiegłego roku Zarząd TMT przyznał nagrody za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich dla uzdolnionej młodzieży.
III. W Tuchowie przybyły dwa kolejne zabytki. Z inicjatywy rodziny Rozwadowskich – Tomasz Wantuch starał się o wpis do rejestru zabytków kaplicy na cmentarzu. Te starania przyniosły skutek i wydano decyzję o wpisie do rejestru konserwatora, neogotyckiej kaplicy z 1904 roku – zabytek nieruchomy: A – 1336/M; zaś zabytek ruchomy, to drewniany ołtarz z wnętrza tej kaplicy: B – 332/M.
IV. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej także w Tuchowie. Przy współpracy pani dyrektor Bożeny Wrony z Biblioteki Publicznej w Tuchowie i prezesa TMT w realizacji projektu Ośrodka KARTA – Archiwum Historii Mówionej, powstało kilka nagrań świadków historii. Ostatnie nagranie z panią Kapałkową, zostało przekazane bibliotece do umieszczenia na stronę. To niezwykle cenne świadectwa dokumentujące wspomnienia naocznych świadków historii, którzy ją widzieli na własne oczy.
V. 19 czerwca 2013 roku doszło do spotkania pana Adama Mazura – Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej z Zarządem TMT. Na spotkaniu wymieniono się wiadomościami o działalności obu stowarzyszeń i ewentualnej współpracy. Będą potrzebne uzgodnienia i spotkanie Zarządów, tym razem w Muszynie, gdzie został zaproszony Zarząd TMT.
VI. We wrześniu pani dr Waleria Młyniec – córka tuchowianina płk. Wojska Polskiego – Waleriana Młyńca zwróciła się z apelem do mieszkańców w sprawie informacji o ochotnikach z Drużyny Strzeleckiej, którzy wyruszyli z jej Ojcem do legionów. Na apel odpowiedziały dwie osoby, które dostarczyły cennych informacji o pułkowniku Młyńcu, w tym pan Mariusz Krogulski i prezes TMT.
VII. W dniu 3 października odbyła się uroczystość na starym cmentarzu nawiązująca do manifestacji patriotycznej sprzed 150 lat. Oddano hołd powstańcom, którzy spoczywają na tym cmentarzu, a ksiądz proboszcz Górowski odmówił modlitwę za powstańców. Przedstawiciel MKTMT zapalił znicze na powstańczych mogiłach. Wieczorem w kościele św. Jakuba, została odprawiona uroczysta msza święta z inicjatywy Zarządu TMT w intencji poległych i pomordowanych powstańców styczniowych oraz mieszkańców miasta i okolic – uczestników manifestacji z dnia 3 października 1863 roku.
VIII. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych sympatyków, Zarząd TMT umieścił na swojej stronie internetowej w zakładce Dokumenty – DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ o przystąpieniu do Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Wcześniej przed wypełnieniem Deklaracji, należy zapoznać się ze Statutem TMT, który również jest dostępny w zakładce – Dokumenty.
IX. 1 grudnia 2013 roku odbył się „Wieczór z Gawędą o Tuchowie”. Dzięki p. Eli Moździerz gościem specjalnym był pan Konsul dr Zbigniew Igielski – Radca i Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w New Delhi – indolog, poliglota, autor książek o sikhizmie i podróżnik. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była pani Ela Moździerz, która współprowadziła to spotkanie.
X. TMT wystąpiło z propozycją do Urzędu Miejskiego w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Tuchowa. Na zebraniu Zarząd TMT zdecydował o włączeniu się w obywatelską inicjatywę składania propozycji budżetu. Zarząd wystąpił o renowację szlaku turystycznego wytyczonego na 650-lecie miasta „Wokół Tuchowa” i wznowienie przewodników turystycznych autorstwa pana Józefa Kozioła. Propozycję do budżetu zatytułowano – „Cztery pory roku na szlaku Wokół Tuchowa”.
XI. W grudniu prezes MKTMT – Jakub Rogoziński został wybrany na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy, w związku z tym złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zarząd TMT podziękował za dotychczasową współpracę z naszym Towarzystwem, która była bardzo owocna i układała się znakomicie. Tym samym liczymy na dalszą dobrą współpracę zarówno z nowym Zarządem MKTMT, jak też z nowo wybranym prezydium i przewodniczącym MRGT.
XII. Efektem dalszej współpracy z TMT i przewodniczącym Zarządu, jest umieszczenie na stronie: starecmentarze.pl, którą prowadzi Mirosław Bystrek, kolejnego już tekstu z opisem cmentarza. Tym razem jest to cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 165 w Bistuszowej niedaleko Tuchowa.
XIII. Podliczono zbiórkę publiczną na ratowanie nagrobków starego cmentarza w Tuchowie. Członkowie TMT, rozpoczęli kwestować w listopadzie 2013 roku, zaś w lutym zbiórka została wstępnie rozliczona. Na dzień 21 lutego 2014 roku, udało się zebrać kwotę: 2950,62 zł. Przy okazji Zarząd TMT składa jeszcze raz serdeczne podziękowania WSZYSTKIM OFIARODAWCOM !!!
XIV. TMT kontynuuje dobrą współpracę z redaktorem Janem Stępniem z Radia Kraków, przykładem jest rozmowa z panią Elą Moździerz o Sówce Tuchówce – wyemitowana w audycji Pejzaże regionalne w niedzielę 1 grudnia ubiegłego roku. Zaś 5 stycznia br. wyemitowano krótki reportaż radiowy o losach uciekinierów z Kresów, którzy przybyli w okolice Tuchowa podczas II wojny światowej, a szczególnie po agresji sowieckiej. Przyczyną podjęcia tego tematu, był tekst, który ukazał się w naszym lokalnym czasopiśmie Tuchowskie Wieści, którego TMT jest wydawcą. W ostatnich tygodniach pojawiły się kolejne nagrania związane z historią naszego regionu w Radiu Kraków. Łącznie z red. Janem Stępniem z zaprzyjaźnionej rozgłośni, przeprowadziliśmy już ponad 25 nagrań. Tym razem nagrania w znacznym stopniu pokrywały się tematycznie z publikacjami w Tuchowskich Wieściach. W ostatnim czasie wyemitowano nagrania o Niezwykłej historii pewnej pocztówki – (tekst w ostatnich Wieściach) oraz o Historii dworu na Kozłowie – (publikacja w TW sprzed kilku lat). Na łamach TW niejednokrotnie pisano o Plenerach Rzeźbiarskich, które organizuje w Tuchowie pan Kazimierz Karwat – artysta rzeźbiarz i plastyk. Tym razem jednak plener odbył się w Rzepienniku Strzyżewskim i poprzedził plener tuchowski – tam spotkał pana Karwata – redaktor Jan Stępień. Zaowocowało to bardzo ciekawym wywiadem, którego udzieliła zarówno pani Halina Hołda z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim, jak również pan Kazimierz Karwat – wiceprzewodniczący TMT, który w bardzo ciekawy opowiadał o tajnikach pracy dłutem… Zapraszamy do odsłuchiwania nagrań na stronie: www.radiokrakow.pl