Ważny komunikat TMT

24 stycznia 2018 | Towarzystwo

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zawiadamia wszystkich członków, sympatyków i osoby zainteresowane o zmianie numeru swojego konta bankowego. W związku z tym wszystkie wpłaty, w tym także składki członkowskie, darowizny oraz inne przekazy pieniężne prosimy wpłacać na nowy numer konta: 49160014621819953260000001 BGZ BNP PARIBAS. Przypominamy również wszystkim osobom należącym do Towarzystwa Miłośników Tuchowa o obowiązku terminowego opłacania składki członkowskiej, którą wynosi 60 zł rocznie lub 30 zł za okres 6 miesięcy i można ją także opłacać tradycyjnie u naszego skarbnika Agnieszki Maluciak przy okazji zebrań, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 w Domu Kultury w Tuchowie. Wszystkim darczyńcom i członkom TMT serdecznie dziękujemy !

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

11 listopada tego roku będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wówczas Polska po 123 latach niewoli, powróciła na mapę Europy do narodów wolnego świata. Niepodległość wywalczyli nasi dziadowie, którzy przelewali swą krew w wielu bitwach na wszystkich frontach wielkiej wojny – było wśród nich także wielu tuchowian.

W związku z tym Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zwraca się z apelem do mieszkańców naszego miasta i gminy, do czytelników „Tuchowskich Wieści” i „Kuriera Tuchowskiego” oraz wszystkich osób z ziemi tuchowskiej rozsianych po świecie, o przekazywanie nazwisk tych osób, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914 – 1921. Wielu naszych dziadów i pradziadów przymusowo wcielanych do zaborczych armii, brało potem udział w walkach o niepodległość kraju w Legionach Polskich, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, Polskiej Organizacji Wojskowej czy innych formacjach niepodległościowych walczących o wolną Ojczyznę na wszystkich frontach I wojny światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej, w obronie Kresów czy też w walkach o utrwalenie granic Rzeczypospolitej. Opracowaniem nazwisk bohaterów walk o niepodległość zajmie się Tomasz Wantuch, który zamierza stworzyć jak najpełniejszą listę lokalnych bohaterów z ziemi tuchowskiej, którzy walczyli o niepodległą Polskę w latach 1914 – 1921.

Prosimy o przekazywanie wiarygodnych informacji o osobach, które pochodziły z Tuchowa i gminy lub z najbliższej okolicy i sto lat temu walczyły o niepodległość, niezależnie od tego czy zginęli na polu chwały czy też doczekali niepodległej Polski. Wszystkie informacje prosimy przekazywać do Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Redakcji „Tuchowskich Wieści”, lub „Kuriera Tuchowskiego” na adres ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Niepodległość” do 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Tuchowa

Właśnie ukazał się 154 numer „Tuchowskich Wieści”, pisma Towarzystwa Miłośników Tuchowa, w którym można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne – kalendarium”; Pielgrzymkowa podróż Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego…; „Wielkie kolędowanie w Tuchowie po raz 20.; „Od Oleandrów do Łowczówka”; „My – ich dłużnicy…”; „Bogu oddać chwałę i służyć braciom”; „Strażnicy historii i pamięci”; „Pod górkę do kościoła w Buchcicach”; „Z dziejów tuchowskiego „Sokoła” cz. 6; „Na ziemi Indian i misjonarzy”; „Echa konkursu literackiego”; „Muzyczne rekolekcje w tuchowskiej bazylice”; „Z życia szkoły muzycznej”; Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół”; „Relacje polsko-żydowskie”; „11 listopada w LO w Tuchowie”; Nauczyciele LO na szkoleniowym spotkaniu w Turcji; „W roli przyszłego studenta”; „Co słychać w bibliotece „Kopernika”; „Historia zatrzymana w kadrze”; „Wy jesteście przyszłością świata”; „Którzy odeszli.. Stanisław Siwak”; „Smog tuchowski – konkurs plastyczny”; „Ratujmy stary cmentarz w Tuchowie!”; „Podziękowanie”; „Stulecie odzyskania niepodległości 1918 – 2018”; „Nowe publikacje o Tuchowie”; „Poszukiwania przodków i zjazd rodziny Jaroszów w Radomyślu Wielkim”; „Sport szkolny”, wiersze fotokronika oraz stała rubryka „Z wora prowokatora – Sygnalista”.

Zachęcamy do zakupu nowego numeru „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” tzw. blaszak na tuchowskim rynku!

Zarząd TMT

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa odpowiadając na wezwanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – apeluje do wszystkich instytucji i władz miasta Tuchowa o godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości w naszym mieście.

Bez wątpienia ziemia tuchowska posiada wiele atutów, które zobowiązują nas do szczególnej rangi obchodów stulecia niepodległości. Mówią o tym nie tylko wydarzenia związane z bitwą pod Łowczówkiem, ale też niezwykłe biografie, niezwykłych ludzi związanych z Tuchowem, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją rolę w odzyskaniu niepodległości, biorąc czynny udział w walkach o niepodległość Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Przy tej okazji warto wydobyć te bohaterskie postacie na światło dzienne i przywrócić im właściwą pamięć naszej „małej Ojczyzny”. Pomimo, iż byli to nasi przodkowie, czasem dziadowie i pradziadowie, wiemy o nich niewiele, a nawet coraz mniej z uwagi na upływ czasu, gdyż mija już okrągły wiek od tych niezwykłych wydarzeń. Przy tej szczególnej okazji stulecia niepodległości, przywróćmy im właściwa pamięć, gdyż Tuchów bez wątpienia ma się czy pochwalić. Wielkie zasługi dla odzyskania niepodległości położyli ludzie o znanych wielkich nazwiskach, ale i Tuchów ma także swoich lokalnych bohaterów, o których musimy pamiętać i przypomnieć ich sylwetki dla potomnych.

W związku z powyższym apelujemy do władz miasta, aby powołać komitet do spraw obchodów stulecia niepodległości w Tuchowie, który będzie koordynował działania w tej sprawie.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Właśnie ukazał się nowy 153 numer czasopisma „Tuchowskie Wieści”, których wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Tuchowa. W najnowszym numerze można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne – kalendarium”; jubileusze; „VII Konkurs Literacki zakończony”; „Tuchowska Jesień Literacka”; „O związkach Tuchowa z Lipnicą Murowaną”; „Nowe projekty w CKZiU”; „Rumuńska przygoda”; Uczniowie i nauczyciele Kopernika na wymianie w Turcji; „Tuchów po >polskim Październiku< 1956 r.”; „Pod górkę do kościoła w Buchcicach”; „Z dziejów tuchowskiego >Sokoła< cz. 5”; „Historia zapisana w kamieniu” (Post scriptum); „Pamięci Pani Zofii Igielskiej”; „50-lecie pierwszej matury w tuchowskim technikum”; Na tuchowskich dróżkach różańcowych”; „Dzień otwartych drzwi u sióstr Józefitek”; „Polak – Węgier – nie tylko przysłowie”; „Rodowody mieszczan tuchowskich”; „Radio Złote Przeboje” o Tuchowie!”; „Sesja naukowa w Tuchowie”; „Nowe władze Towarzystwa Miłośników Tuchowa”; „Pamiętajmy o naszych bohaterach”; „Marek Srebro – sędzia międzynarodowy!”; „Sport szkolny” i oczywiście stały cykl „Z wora prowokatora”, a także wiersze i kolorowa fotokronika. Zachęcamy wszystkich do zakupu nowego numeru „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” tzw. blaszak w tuchowskim rynku. Zarząd TMT

Podziękowania

21 listopada 2017 | Towarzystwo

Podziękowania, jakie napłynęły do organizatorów VII edycji Konkursu Literackiego „O statuetkę sowy Tuchówki 2017” pt. Bajka Miodem pokrzepiona.

Drodzy Państwo!
Kiedy szykowałam się do „Weekendu”, czułam, że będzie to doniosłe wydarzenie. Utwierdziłam się w tym przekonaniu, a Tuchów stał mi się tak bliski, jak moja rodzinna Iłża. Pewni dlatego, że obydwa miasta są bardzo stare (XII w.) i przez obydwa przepływają rzeki, w Tuchowie jest klasztor, w mojej Iłży na wzgórzu wznoszą się ruiny zamku. I jak tu nie ko-chać takich miejsc? Zarówno sówka, jak i antologia są przepiękne.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że mogłam wziąć udział w tak niezwykłym wydarze-niu, jakim był „weekend literacki”. Wspominam z tęsknotą i rozrzewnieniem.
Kiedy wyjeżdżałam, postanowiłam, że stworzę coś o Tuchowie. Jeszcze raz serdecznie dzięku-ję i cieszę się, że mogłam poznać tak wspaniałych tuchowian.

Gorąco pozdrawiam
Beata Nadgrodkiewicz

DROGIE TUCHOWIANKI, DRODZY TUCHOWIANIE!
Chciałabym zapewnić Was, że wywieziona przeze mnie z pięknego Pogórza Sowa Tu-chówka miewa się dobrze i powoli zaczyna aklimatyzować się do warunków zachodniej Pol-ski. Przede wszystkim jednak pragnę gorąco podziękować Wam za miniony weekend literacki związany z Bajką miodem pokrzepioną.
Długo by wyliczać cudne chwile spędzone w Tuchowie, wszystkie serdeczne spotkania ze starymi i nowymi znajomymi, zajmujące prelekcje, zaskakujące występy oraz wycieczki ze świetnymi przewodnikami w miejsca zachwycające i ciekawe. Doceniam i wdzięczna jestem za serce i pracę tak wielu z Was, włożone w przygotowanie konkursu, antologii pokonkurso-wej z pięknymi ilustracjami oraz fantastycznego weekendu literackiego z jakże bogatą oprawą artystyczną. Nie do przecenienia była unikatowa możliwość spędzenia kilku dni w towarzy-stwie podobnych mi pasjonatów pisania i sposobność wymiany doświadczeń. Dzięki temu wszystkiemu tuchowski konkurs jest jedyny w swoim rodzaju.
Serdecznie dziękuję za wyjątkowe wyróżnienie i moc pozytywnych emocji.
Życzę jeszcze wielu, o ile to możliwe, jeszcze bardziej udanych edycji konkursu.
I mam nadzieję, do zobaczenia!
Katarzyna Gucałło
Gorzów Wielkopolski
20.10.2017 r.

Czytaj dalej »

Towarzystwo Miłośników Tuchowa apeluje do mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie akcji ratowana nagrobków starego cmentarza w Tuchowie.

Przez wiele lat członkowie naszego Stowarzyszenia kwestowali na ratowanie nagrobków starego cmentarza w Tuchowie, ale z uwagi na całkowity brak jakiejkolwiek pomocy i wsparcia, Zarząd TMT podjął decyzję, aby w tym roku nie prowadzać zbiórki publicznej i kwesty na cmentarzach, a jedynie wpłacać środki pieniężne jako darowiznę na konto bankowe Towarzystwa przeznaczonych na ratowanie kolejnych nagrobków – akcję będziemy prowadzić do końca stycznia 2018 r.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich osób o wpłacanie środków na konto: PKO BP SA I o/Tuchów 06 1020 4955 0000 7702 0067 9225 wpłaty na ten cel prosimy dokonywać z dopiskiem: „Na stary cmentarz”.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Nowy Zarząd TMT

31 października 2017 | Towarzystwo

W dniu 9 października br. odbyło się Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, w trakcie którego przeprowadzono wybory i dokonano wyłonienia nowych władz naszego Stowarzyszenia.

W związku z powyższym, po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu TMT oraz Komisji Rewizyjnej, ich skład przedstawia się następująco:

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa:
Tomasz Wantuch – prezes
Agnieszka Maluciak – wiceprezes i skarbnik
Zdzisław Karwat – sekretarz
Adam Krawczyk – członek.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Anna Argasińska – przewodnicząca
Miłosława Strzelczyk – wiceprzewodnicząca
Janina Halagarda – członek
Małgorzata Kozioł – członek

Zarząd TMT

W dniach 13-15 października 2017 roku w Tuchowie miał miejsce literacki weekend połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień VII Konkursu Literackiego „O statuetkę sowy Tuchówki” pt. Bajka miodem pokrzepiona.

Z odległych zakątków Polski, a także z partnerskiego miasta Illingen, pokonując łącznie ponad 7,5 tys. kilometrów przybyło do naszej miejscowości aż 18 autorów bajek, które znalazły się w pokonkursowej antologii. Już w piątek goście uczestniczyli w premierze dramatu „Koniec świata” w wykonaniu Teatru Nie Teraz. Sobota do obiadu upłynęła na zwiedzaniu zamku w Dębnie i dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Następnie nasi goście odbyli spacer po Tuchowie, a wieczorem, w Muzeum Miejskim spotkali się z panią konsul RP Urszulą Gacek, która dokonała porównania sfer dyplomatycznych z pszczelą społecznością. Drugą atrakcją wieczornego spotkania w muzeum było wysłuchanie pogadanki Alberta Radwana – uznanego przez Ministerstwo Rolnictwa za „Pszczelarza Roku 2016”.
W niedzielny poranek była okazja do modlitwy i zwiedzenia bazyliki NNMP na „lipowym wzgórzu”.

W niedzielę, 15 października, uroczystą galę uświetnił wykład dra Tomasza Majkowskiego z UJ pt. „Skąd się wzięła bajka”. Anna A. Argasińska przytaczając cytaty i morały, przybliżyła treść bajek znajdujących się w antologii, a Elżbieta Moździerz zaprezentowała „jeszcze ciepłe” egzemplarze tej dwuczęściowej publikacji. Atrakcją uroczystości był teatr cieni. W tej konwencji uczniowie z tuchowskiego gimnazjum, pod kierunkiem nauczycielek Katarzyny Krupy i Justyny Jaworskiej-Lipki, przedstawili jedną z nagrodzonych bajek pt. „Tuchowianka”, której autorem jest Sebastian Czapliński. Nie mniej atrakcyjną oprawę muzyczną zapewnili nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Muzycznej I stopnia pod dyrekcją dra J.M. Gładysza.

Główną częścią uroczystości było wręczanie statuetki sowy Tuchówki, nagród, nagród specjalnych i wyróżnień w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria dotyczyła życia pszczół „ogólnie”, zaś druga wiązała się z życiem pszczół w Tuchowie. Nagrody i statuetki w tych kategoriach wręczali: Urszula Gacek, Miłosława Strzelczyk, Andrzej Szczepański i Stanisław Jaworski.
Przyznano kilka nagród specjalnych, które w imieniu nagradzających wręczali: Ryszard Wrona, Janusz Kowalski, Aleksander Kajmowicz, o. Kazimierz Pelczarski, Maciej Sajdak, Tomasz Moździerz i Tomasz Wantuch. Dyplomy dla osób wyróżnionych wręczały panie Janina Halagarda i Małgorzata Kozioł.

Pan Zdzisław Karwat osobiście wręczał autorom miniaturki sowy Tuchówki z wosku pszczelego, które własnoręcznie wykonał, a ufundowało je Koło Pszczelarzy w Tuchowie, świętujące w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia.

Po tych atrakcjach wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na bankiet z kawą, ciastami i ciepłym posiłkiem. To był bardzo udany weekend!

Burmistrzowi Tuchowa Adamowi Drogosiowi, który objął patronatem to przedsięwzięcie, wszystkim autorom bajek, prelegentom, fundatorom nagród, osobom wręczającym nagrody i wyróżnienia oraz dyrekcji i pracownikom tuchowskiego Domu Kultury, w imieniu osób pracujących przy powstawaniu dwuczęściowej antologii pt. „Bajka miodem pokrzepiona” serdecznie dziękuję.

Elżbieta Moździerz

Ps. Podczas wręczania nagród i wyróżnień na scenę tuchowskiego Domu Kultury proszono wiele osób. Warto zapoznać się z biogramami zarówno autorów bajek jak i osób wręczających nagrody i wyróżnienia.

Autorzy bajek i osoby wręczające statuetki, nagrody, nagrody specjalne oraz wyróżnienia podczas gali literackiej 15 października 2017 roku – biogramy – KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ!

Od kilku dni jest emitowany na antenie „Radia Złote Przeboje” godzinny wywiad z Tomaszem Wantuchem – przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Audycja zostanie powtórzona w ten piątek o godz. 21:00 oraz w sobotę i niedzielę o godz. 20:00.

W cyklicznej audycji regionalnej Beaty Plazy w „Radiu Złote Przeboje” pn. „Tydzień w Tarnowie”, zostanie tym razem wyemitowany obszerny wywiad, w którym Tomasz Wantuch opowiada o historii miasta Tuchowa, o rodzie Rozwadowskich i Theodorowiczów dawnych właścicieli miasta, o 25-leciu i działalności Towarzystwa Miłośników Tuchowa, akcie lokacji miasta, o kopalni soli, a także o wystawie dziedzictwo tuchowskich Ormian oraz o moście na rzece Białej i burmistrzu Tuchowa – Marianie Stylińskim. O tym wszystkim i jeszcze innych ciekawostkach można posłuchać w najbliższych dniach na antenie regionalnej „Radia Złote Przeboje”, które już od kilku lat można odbierać również w Tarnowie i okolicach na częstotliwości 92,8 FM oraz za pośrednictwem internetu w każdym zakątku świata. Zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania tej ciekawej audycji!

Zarząd TMT