Towarzystwo Miłośników Tuchowa wystąpiło z propozycją do Urzędu Miejskiego w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Tuchowa. Na zebraniu Zarząd TMT zdecydował o włączeniu się w tą obywatelską inicjatywę składania propozycji do budżetu miasta 2014 r. Zarząd postanowił wystąpić o renowację szlaku turystycznego wytyczonego z okazji 650-lecia miasta – „Wokół Tuchowa” oraz o wznowienie poszerzonych wersji przewodników turystycznych autorstwa pana Józefa Kozioła. Propozycję do budżetu Zarząd TMT zatytułował – „Cztery pory roku na szlaku Wokół Tuchowa”.

Oto zaproponowany w punktach przez Zarząd TMT plan odnowy szlaku „Wokół Tuchowa”:
1. Odnowienie znaków na całej trasie szlaku, sporządzenie tabliczek informacyjnych – (początek szlaku, koniec szlaku, przebyta trasa). Wykonanie drewnianych siedzisk w trzech punktach widokowych.
2. Opracowanie i wydanie poszerzonej wersji przewodnika „Szlak Wokół Tuchowa”.
3. Zorganizowanie
– rajdu jesiennego dla młodzieży uczącej się
– integracyjne ognisko z udziałem młodzieży z miast partnerskich
– prezentacja walorów turystycznych miasta dla uczestników międzynarodowych plenerów: malarskiego, rzeźbiarskiego oraz „Liberum Arbitrium”.

Niewątpliwie na realizacji tego zadania skorzystają m. in. turyści z kraju i zagranicy oraz miejscowa młodzież szkolna, mieszkańcy miasta Tuchowa i naszej gminy.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch